سوالات متداول

سوالات متداول

- نحوه صدور مجوز آموزشگاه موسیقی چگونه است؟

با توجه به شرایط اولیه که داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، ترجیحاٌ مرتبط با رشته موسیقی و ارائه سوابق و مستندات  مبنی بر فعالیت در بخش موسیقی متقاضی می بایست درخواست اولیه را به اداره شهرستان مربوطه ارائه نماید که پس از تکمیل پرونده در شورای نظارت بر آموزشگاه های هنری استان مطرح گردید در صورت موافقت به شورالی عالی ارسال می گردد.

- نحوه صدور مجوز اجرای صحنه ای چگونه است؟

در صورتیکه اجرا در سالن های زیر پانصد نفر باشد سرپرست گروه ضمن هماهنگی با سالن مربوطه درخواست خود را به همراه نمونه کار تصویری گروه و تکمیل فرم بانک اطلاعاتی هنرمندان به اداره شهرستان مربوطه ارائه نماید.سپس  درخواست در شورای موسیقی استان مطرح گردیده در صورت موافقت مجوز صادر می گردد. در خصوص سالن های با ظرفیت بالای پانصد نفر علاوه بر موارد فوق نیاز به حصور یک موسسه فرهنگی و هنری می باشد.

- نحوه عضویت در خانه موسیقی و بیمه هنرمندان چگونه است ؟

متقاضی درخواست عضویت را به انضمام تکمیل فرم پرسشنامه خانه موسیقی به همراه سوابق و مستندات قابل ارائه در حوزه موسیقی به اداره شهرستان مربوطه ارائه نموده پس از تکمیل، پرونده  به اداره کل ارسال گردیده ضمن بررسی سوابق متقاضی اصل پرونده به معاونت هنری وزارت متبوع ارسال می گردد.

- نحوه تمدید و تغییر مکان آموزشگاه های آزاد موسیقی چگونه است ؟

متقاضی ضمن ارائه مستندات مبنی بر فعالیت مستمر آمورشگاه موسیقی و تکمیل فرم های گزارش سه ماهه به انضمام تائیدیه اماکن در صورت تغییر مکان  به اداره شهرستان مربوطه، پرونده تکمیل گردیده و به اداره کل ارسال می گردد پس از کارشناسی پرونده به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری ارسال می گردد.

- نحوه صدور مجوز اجرای صحنه ای در سفره خانه های سنتی چگونه است؟ 

مدیریت سفره خانه سنتی که دارای پروانه کسب از اداره کل میراث فرهنگی می باشد میتواند درخواست حود را به اداره شهرستان مربوطه به انضمام نمونه کار تصویری اعضای گروه موسیقی ارائه نماید. پس از ارائه درخواست اداره شهرستان موظف است استعلام های لازم (حراست ،عدم اعتیاد و سوء پیشینه ) را گرفته سپس پرونده به اداره کل ارسال می گردد. پس از بررسی و کارشناسی پرونده مجوز مربوطه صادر می گردد.

- شرایط و نحوه تاسیس استودیو صدابرداری چیست ؟

داشتن حداقل مدرک لیسانس( ترجیحا مرتبط با رشته موسیقی ) و ارائه مستندات در حوزه صدابرداری توسط متقاضی به اداره شهرستان مربوطه و پیگیری از اداره کل

- شرایط و نحوه تاسیس شرکت  تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی چیست ؟

داشتن حداقل مدرک لیسانس (ترجیحا مرتبط با رشته موسیقی ) و ارائه مستندات فعالیت در حوزه موسیقی  توسط متقاضی به اداره شهرستان مربوطه و پیگیری از اداره کل 

- نحوه اخذ مجوز تک آهنگ چگونه است ؟

متقاضی برای دریافت مجوز تک آهنگ میتواند راسا به دفتر موسیقی مراجعه نماید.

- نحوه اخذ مجوز آلبوم موسیقی چگونه است ؟

متقاضی برای دریافت مجوز آلبوم موسیقی باید از طریق شرکت  تهیه ،تولید و تکثیر آثار صوتی. اقدام نماید.

- نحوه خروج ساز از کشور چگونه است ؟

خروج سازهای مشقی نیاز به دریافت مجوز ندارد وصرفا جهت خروج سازهای شناسنامه دار و قدیمی می بایست به تالار وحدت مراجعه نمایند.

- نحوه اخذ درجه هنری در رشته موسیقی چیست؟

متقاضی ضمن تکمیل فرم های مربوطه مستندات لازم جهت ارائه به شورای ارزشیابی هنرمندان را به کارشناس مربوطه اداره کل تحویل داده تا پس از بررسی اولیه پرونده به شورا ارسال گردد.

 - مراحل اخذ مجوز اجرای نمایش چیست؟

تهیه سه نسخه متن نمایش همراه درخواست اجراوتکمیل فرم مربوطه و ارائه به تئاتر شهر کرج ، ارائه متن به شورای نظارت بر نمایش توسط تئاتر شهر جهت بازخوانی وتائید متن، درخواست بازبینی نمایش توسط کارگردان پس از تائید متن ، درخواست مجوز اجرا پس ازبازبینی و تائید شورای نظارت .

- شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی چیست؟

داشتن مدرک لیسانس وبالاتر مرتبط یا داشتن سوابق تجربی قابل قبول در صورت عدم ارائه مدرک مرتبط، داشتن شرط سنی ٢٥ سال تمام درصورت متاهل بودن و٢٧ سال تمام درصورت مجرد بودن، ارائه کارت پایان خدمت.

- شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی چگونه است؟

درخواست تاسیس آموزشگاه وتکمیل پرونده ومدارک لازم ، ارائه به شهرستان مورد نظر ، ارسال به اداره کل توسط اداره شهرستان ، بررسی توسط کارشناس اداره کل ، طرح در کمیته صدور مجوز ، درصورت تائید انجام استعلامات لازم بازدید مکان آموزشگاه توسط اداره شهرستان واداره اماکن ، صدور مجوز یکساله.

- روند تمدید مجوز آموزشگاه چگونه است؟

درخواست مدیر مسئول بهمراه کپی مجوز قبلی وارائه گزارش عملکردیکساله آموزشگاه به اداره شهرستان ، ارسال پرونده به اداره کل وطرح در کمیته صدور مجوز ودرصورت تائید ارسال پرونده به تهران ، صدور مجوز ٥ساله.

- شرایط شرکت در جشنواره های تئاتر چیست؟

ارسال سه نسخه متن به همراه تکمیل فرم شرکت به دبیر خانه جشنواره ،اعلام نتایج بازخوانی توسط هیات بازخوان ، اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول ، بازبینی نمایش توسط هیات بازبین ، اعلام پذیرفته شدگان مرحله دوم ، شرکت دربخش مسابقه ، اعلام نتایج توسط هیات داوران در روز اختتامیه.

- برای دریافت مجوزهای مربوط به رسانه های برخط و دیجیتال ، تکثیر cd آموزشی و بازی رایانه ای و ... به کجا باید مراجعه شود؟

کلیه مجوزهای مربوط به فعالیت های دیجیتال و رایانه و سایت ها و ... توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال بصورت متمرکز و با مراجعه به پایگاه اینترنتی  www.samandehi.ir انجام می شود و هیچگونه خدمات حضوری در این اداره کل صورت نمی گیرد.