شناسه خدمات ارائه شده در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

 جهت دریافت خدمات به منوی میز خدمت الکترونیک مراجعه نمایید

ردیف

عنوان خدمت

شناسه  خدمت

خدمت تحت وب  خدمت تحت برنامه کاربردی تلفن همراه  خدمت در بستر تلفن گویا خدمت در بستر سامانه پیامکی  خدمت در بستر پست الکترونیک  خدمت در بستر دفاتر پیشخوان دولت 

1

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

17021284100

لینک سایت       خدمات پست الکترونیک  

2

صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی

17021284101

لینک سایت       خدمات پست الکترونیک  

3

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

17021284102

لینک سایت         خدمات پست الکترونیک  

4

صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

17021284103

        خدمات پست الکترونیک   

5

صدور مجوز برگزاری مسابقات بازیهای رایانه ای

17021284104

           

6

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

17041285000

           

7

پروانة نشر

17021286100

           

8

صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

17021286101

           

9

صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول)

17021286102

لینک سایت       خدمات پست الکترونیک   

10

صدور مجوز app store ها

13011286103

           

11

صدور مجوز ورود و خروج کتاب

17021287100

           

12

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

17021287101

           

13

صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

17021287102

           

14

صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

17021287103

           

15

صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

17021287104

           

16

صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع)

17021287105

           

17

صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

17021287106

           

18

صدور مجوز خروج  فیلم از کشور

17021287107

           

19

صدور مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

17021287108

        خدمات پست الکترونیک   

20

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

13011288100

 لینک سایت      
خدمات پست الکترونیک 
 

21

صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

13011288101


لینک سایت 
     
خدمات پست الکترونیک 
 

22

صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

17031288102

           

23

صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

17031288103

           

24

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

17031288104

           

25

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

17021289100

لینک سایت         خدمات پست الکترونیک  

26

صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

17021289101

           

27

صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

17021289102

لینک سایت         خدمات پست الکترونیک  

28

صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

17031290100

           

29

صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

17031290101

           

30

صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی)

17031290102

           

31

صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)

17031290103

           

32

صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

17031290104

           

33

صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

17031290105

           

34

صدور مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

17031290106

           

35

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

17021291100

 لینک سایت       خدمات پست الکترونیک   

36

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

17021291101


لینک سایت 
       خدمات پست الکترونیک  

37

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

17021291102

         خدمات پست الکترونیک  

38

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

17021291103

           

39

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

17021291104

           

40

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

17021291105

           

41

صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

17021291106

لینک سایت            

42

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

17021291107

           

43

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

17021292100

           

44

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

17021292101

           

45

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

17021292102

           

46

صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

17031292103

           

47

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

17021293100

        خدمات پست الکترونیک  

48

صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

13011293101

           

49

ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

17021294000

           

50

صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی  و خبرنگاری

17021295000

           

51

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

17021296100

 لینک سایت       خدمات پست الکترونیک  

52

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

17021296101


لینک سایت 
       خدمات پست الکترونیک  

53

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک  مطبوعاتی

18081297000

           

54

صدور پروانة ساخت فیلم سینمایی

17031298100

           

55

صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی

17031298101

           

56

صدور پروانة مالکیت فیلم سینمایی

17031298102

           

57

صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)

17031298103

           

58

صدور پروانة نمایش فیلم سینمایی

17031298104

           

59

صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی

17031298105

           

60

صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

17031298106

           

61

صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه  شبکة نمایش خانگی

17031298107

           

62

صدور مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

13011299100

           

63

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

13011299101

           

64

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

13011299102

           

65

صدور مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

13011299103

           

66

صدور مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی

13011299104

           

67

صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

13011299105

 لینک سایت        خدمات پست الکترونیک  

68

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

17021299106

        خدمات پست الکترونیک   

69

صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

13011299107

         خدمات پست الکترونیک  

70

صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

17031299108

           

71

صدور مجوز انتشار آثار صوتی

17031299109

         خدمات پست الکترونیک  

72

صدور مجوز انتشار کتاب گویا

17031299110

           

73

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

13011299111

لینک سایت         خدمات پست الکترونیک    

74

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

13011299112

 لینک سایت       خدمات پست الکترونیک   

75

صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

17041299113

           

76

صدور مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

م17041299114

           

77

صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

17041299115

           

78

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

13011299116

           

79

صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

13011299117

           

80

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

15021300100

           

81

صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

17031300101

           

82

صدور کارت مدیریت سینماها

13011300102

           

83

صدور مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره

17021301000

           

84

صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

18081302100

        خدمات پست الکترونیک  

85

صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

18051302101

           

86

صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

17021303000

           

87

صدور مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

17021303100

        خدمات پست الکترونیک  

88

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

17021303101

        خدمات پست الکترونیک   

89

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

17021303102

        خدمات پست الکترونیک   

90

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

17021303103

        خدمات پست الکترونیک   

91

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

17021303104

        خدمات پست الکترونیک   

92

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم  و نشانه ها

17021304000

         خدمات پست الکترونیک  

93

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

17021305000

         خدمات پست الکترونیک  

94

صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

17021306100

        خدمات پست الکترونیک   

95

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

17021306101

        خدمات پست الکترونیک  

96

صدور پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

17021306102

         خدمات پست الکترونیک  

97

صدور مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

18051307000

           

98

صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

18081308100

        خدمات پست الکترونیک   

99

صدور مجوز آموزشگاه آزاد  هنری -نمایشی، تجسمی

18081308101

        خدمات پست الکترونیک  

100

صدور کارت صلاحیت تدریس

13011308102

        خدمات پست الکترونیک   

101

ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

17031309000

           

102

صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی

17021310100

           

103

صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی

17021310101

           

104

صدور مجوز تکثیر نرم افزار فرهنگی

17021310102

           

105

صدور مجوز کارخانجات تکثیر

13011310103

           

106

صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه

17031310104

           

107

صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل

17021310105

           

108

صدور مجوز آهنگ های پیشواز

17021310106

           

109

صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند

17031310107

           

110

صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین

17031310108

           

111

صدور مجوز بازی سرا ها و کافی نت ها

17021310109

           

112

صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی)

17031311000

           

113

صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی

17021312000

           

114

حمایت های متمرکز فرهنگی

17021313000

           تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۲۴