صدور پروانه اجرای نمایش

-مراجعه و ارائه درخواست به مدیریت محل اجرای برنامه(آمفی تئاترها،سالنها و غیره)
2-ارائه نامه درخواست به نام متقاضی مبنی بر صدور پروانه اجرای برنامه در مکان، زمان و تعداد اجرای مشخص
3-ثبت درخواست
4-تکمیل فرم ثبت مشخصات و ارائه مدارک
5-بررسی نمونه کار و اعلام نتیجه به متقاضی
6-تهیه پروانه اجرای برنامه درصورت مثبت بودن نظر شورا
7-صدور پروانه اجرای برنامه
8-دریافت پروانه اجرای برنامه واطلاع به متقاضی

کارشناس مربوطه: محمدظاهر آقامیرزایی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 256

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک :nemayesharak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.