مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

- ارايه درخواست به همراه قبض گمرکی
2- ثبت درخواست و ارائه
3- ارایه فرم اظهار نامه به متقاضی
4- تکمیل و ارایه فرم اظهار نامه
5- مراجعه و بازدید از آثار مستقر در گمرک و اعلام نظر کارشناسی
6- امضاء نامه مجوز در صورت مثبت بودن گزارش نتیجه بازرسی
7- ثبت و ارایه نامه مجوز
8- دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.