مجوز برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

-ارائه درخواست کتبی حداقل روز قبل از اجرای فعالیت
2-ثبت درخواست منضم به مدارک لازم
3-بررسی مدارک و صلاحیت تخصصی و سوابق
4-بررسی محتوای برنامه و اعلام نظردر خصوص صدور مجوز
5-صدور مجوز در صورت موافقت
6-ثبت و ارائه مجوز
7-دریافت مجوز
8-ارائه گزارش عملکرد جشنواره به کارشناس مربوطه
9-تطبیق گزارش عملکرد وطرح اولیه و اعلام نظر
10-ثبت در پرونده توسط دبیرخانه امور نگارخانه ها

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir


ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.