آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی،موسیقی،نمایشی و سنتی
1-ارائه درخواست و مدارک به اداره کل ارشاد استان
2-ارائه فرم" ی "به متقاضی
3-تکمیل فرم" ی "و ارائه به اداره کل ارشاد استان
4-تشکیل پرونده و ارائه به شورا درصورت کامل بودن مدارک
5-بررسی پرونده واعلام نظر
6-برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی درصورت تایید شورا
7-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه واستعلام از اداره کل حراست و اداره اماکن در خصوص متقاضی و مکان آموزشگاه در صورت قبولی در آزمون
-ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه به اداره کل استان
-بررسی صلاحیت متقاضی و اعلام نظر کتبی توسط حراست
-مراجعه به اداره بهداشت و سجل کیفری جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
-صدور گواهی عدم اعتیاد وعدم سوء پیشینه به نام متقاضی
-انجام بازدید از مکان اموزشگاه توسط اداره اماکن و اعلام نظر کتبی
8-دریافت نظرات اداره اماکن ، اراده کل حراست ،بهداشت ، سجل کیفری ومعرفی متقاضی جهت گذراندن دوره آموزشی مرتبط
9-برگزاری دوره بازآموزی مرتبط با فعالیت آموزشگاههای آزاد هنری برای مدیر آموزشگاه وآزمون و صدور گواهینامه مربوطه به نام متقاضی و ابلاغ کد شناسه آموزشگاه و ارسال به استان
10-صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه و ارسال رونوشت به دفترآموزش و توسعه فعالیتهای هنری
11-دریافت مجوز یکساله آموزشگاه

کارشناس مربوطه: سرکار خانم میرابراهیمی

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی224 

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30الی 14:20 پنج شنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک : a.azadhonariarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.