برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14:20  و پنجشنبه 9 تا 13


پست الکترونیک: farhangiarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.