خدمات و راهنمای مراجعان

 

 

عنوان

واحد مربوطه

نام سامانه

نشانی اینترنتی

مدیریت

روابط عمومی

وبگاه اداره کل

markazi.farhang.gov.ir

بازرسی و رسیدگی به شکایات

سامد

Shekayat.bazresi.ir

آموزش


iranlms.ir

کانون های فرهنگی هنری مساجد

مساجد

Masajadfarhang.gov.ir

قرآن و عترت

تلاوت

www.telavat.ir

معاونت اداری و مالی

اداره امور اداری و مالی

تحول اداری

تسما

amalkard.farhang.gov.ir

arzyabi.mporg.ir

آمار

فرابر

www.ershadamar.ir

نظام پیشنهادات


offers.farsculture.gov.ir

کارگزینی


Khsh.farhang.gov.ir

حضور و غیاب

چارگون

www.chargoon.com

ارزشیابی کارکنان


Bazrasi.farhang.gov.ir

آموزش ضمن خدمت

چارگون

www.chargoon.com

بودجه

بودجه

markazi.farhang.gov.ir

حسابداری

چارگون

iridmo.mefa.ir

جمعدارای اموال

سادا

Sada.mefa.ir

انبار

چارگون

www.nwms.ir

تدارکات

ستاد

www.setadiran.ir

دبیرخانه

چارگون

kb.farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی و هنری

 

اداره امور فرهنگی، مطبوعاتی و تبلیغاتی

چاپ و نشر

سامن- شابک- فیپا

www.isbn.ir

ketab.farhang.gov.ir

مطبوعات و اطلاع‌رسانی

سامانه جامع رسانه های کشور

press.farhang.gov.ir

e-rasaneh.ir

کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

سامانه جامع تبلیغات

www.ad.gov.ir

e-tablighat.ir

مراکز و موسسات فرهنگی هنری

مراکز فرهنگی

www.maraakez.ir

امور انجمن های ادبی

سامانه جامع امور انجمن‌های ادبی

www.hlclubs.ir

اداره امور هنری

نمایش

اداره کل هنرهای نمایشی

theater.farhang.gov.ir

موسیقی

دفتر موسیقی

music.farhang.gov.ir

هنرهای تجسمی

دفتر امور هنرهای تجسمی

tjs.farhang.gov.ir

آموزشگاه‌های آزاد هنری

مرکز آموزش و توسعه فعالیت های هنری

amoozeshehonar.farhang.gov.ir


مد و لباس

کارگروه ساماندهی مد و لباس

modelebas.farhang.gov.ir

اداره سینمایی و سمعی و بصری

 

سازمان سینمایی

cinema.farhang.gov.ir