آرشیو ماهیانه بریده جراید

مرداد  ۱۳۹۴

عنوانتاریخروزنامه
روز خبرنگا باید محفل رشد فعالان این عرصه باشد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
تفاهم نامه اداره کل وزندان برای فعالیتهای فرهنگی هنری ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره تئاتر استان ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
نشست کارگروه فرهنگ وهنر در زرندیه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اجرای نمایش با محوریت عفاف وحجاب در ساوه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
استان مرکزی میزبان جشنواره سراسری اخلاق و آداب رضوی ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
قلم زبان عقل انسانها وبیان اندیشه آنهاست ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
نقش عفاف وحجاب در هنر بی بدیل است ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
نهادینه سازی عفاف وحجاب از ضروریات است ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
روز خبرنگار باید محفل همدلی همفکری عرصه فعالان می باشد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
روز خبرنگا باید محفل رشد فعالان این عرصه باشد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری آزمون جامع آموزش کاردانش ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی در ساوه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
خبرنگاران پرچم دار بزرگ رسالت اطلاع رسانی هستند ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
استان مرکزی میزبان جشنواره سراسری اخلاق و آداب رضوی ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
روز خبرنگا باید محفل رشد فعالان این عرصه باشد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
خبرنگاران مسایل را با رعایت برتقوا در کار خود منعکس نمایند ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری دوره اموزشی گوهر وجود ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
بازیابی هویت زن مسلمان وظیفه زنان مسلمان است ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری یادمان استاد دهگان ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
درخشش هنرجویان هنرستان شهید آوینی اراک در مسابقات کشوری ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
تشکیل ستاد دهه کرامت در مساجد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
طرح استعداد یابی اعضای مساجد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
همدلی وهمفکری زمینه آموزش در مساجد را فراهم می کند ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اعزام اعضای برتر مساجد به اصفهان ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
برگزاری اردوهای تابستانی در مساجد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اجرای نمایش کمدی من امشب خواستگار دارم در محلات ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اجرای طرح پر اردو در تابستان 94 ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
ائمه مساجد زمینه حضور جوانان در مساجد را بیشتر کنند ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
موسیقی سنتی یکی از شاخصهای هویت ایرانی اسلامی است ۲۸ مرداد ۱۳۹۴