آرشیو ماهیانه بریده جراید

اسفند  ۱۳۹۴

عنوانتاریخروزنامه
برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری در ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه انقلاب در اراک ۱ اسفند ۱۳۹۴
افتتاح نمایشگاه کتاب در ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
جشنواره فیلم فجر نیاز به 300میلیون اعتبار دارد ۱ اسفند ۱۳۹۴
قرآن مساجد وهنرسه ضلع برنامه های فرهنگی استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
کانونهای مساجد نقش بی بدیل در جامعه دارند ۱ اسفند ۱۳۹۴
رقابت کانونهای مساجد در مسابقات روزنامه دیواری ۱ اسفند ۱۳۹۴
مولود دلیجان نغمه برتری داد ۱ اسفند ۱۳۹۴
معرفی برگزیدگان جشنواره دیجیتال ۱ اسفند ۱۳۹۴
مطبوعات در انتخابات قانون سرلوحه خود قرار دهند ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری همایش رهروان ولایت در دلیجان ۱ اسفند ۱۳۹۴
بازید معاون امور مساجد از مسابقه روزنامه دیواری ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
همایش ادبیات انقلاب اسلامی در زرندیه ۱ اسفند ۱۳۹۴
اعزام برگزیدگان مدهامتان به هرمزگان ۱ اسفند ۱۳۹۴
سی وهفتمین بهار در مساجد استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
روح جهاد وامید وعزت از دل مساجد می جوشد ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری همایش شعر عطر یاس ۱ اسفند ۱۳۹۴
پیوند مساجد وکانونها ۱ اسفند ۱۳۹۴
حضرت زینب با تمام هستی در برابر ظلم ایستاد ۱ اسفند ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی عکس پاییز در فرهنگسرای آیینه ۱ اسفند ۱۳۹۴
شالوده اصلی همه هنرها قرآن است ۱ اسفند ۱۳۹۴
شهدا ارزشمندترین دارایی خود را نثار جامعه کردند ۱ اسفند ۱۳۹۴
شهدا ارزشمندترین دارایی خود را نثار جامعه کردند ۱ اسفند ۱۳۹۴
مسجدی که آبادانی معنویتش مشهود باشد مسجد نیست ۱ اسفند ۱۳۹۴
هنر کانونهای مساجد سبک زندگی است ۱ اسفند ۱۳۹۴
دستگاه های فرهنگی به جامعه هنری توجه کنند ۱ اسفند ۱۳۹۴
نمایشگاه عکس حرم حضرت علی (ع) ۱ اسفند ۱۳۹۴
سهم فرهنگ در برنامه ششم توسعه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه عکس حرم حضرت علی(ع) ۱ اسفند ۱۳۹۴
مردم خالق اصلی فرهنگ وهنر در جامعه هستند ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه عکس حرم حضرت علی(ع) ۱ اسفند ۱۳۹۴
تجلیل از عکاسان در اوایل سال آینده ۱ اسفند ۱۳۹۴
مطبوعات در انتخابات قانون سرلوحه خود قرار دهند ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره فجر در استان نیازمند 300میلیون اعتباراست ۱ اسفند ۱۳۹۴
جشنواره فیلم وعکس فجر به روایت تصویر در استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
باز گشایی خانه مطبوعات استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
جشنواره فیلم وعکس فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
نسل جوان مورد بی مهری قرار گرفته ۱ اسفند ۱۳۹۴
ظرفیت غنای فرهنگی باید بارور باشد ۱ اسفند ۱۳۹۴
نسل جوان مورد بی مهری قرار گرفته ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره فیلم وعکس فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری جشواره فیلم و عکس فجر دراستان ۱ اسفند ۱۳۹۴
افتتاح نمایشگاه عکس حرم علوی/جشنواره فیلم وعکس فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره فیلم فجر نیاز به حمایت بخش خصوصی ۱ اسفند ۱۳۹۴
جشنواره فجر آغاز همکاری با صنعت استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری700عنوان برنامه در دهه فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
زیر ساخت های استان نیاز به توسعه دارد ۱ اسفند ۱۳۹۴
مظبوعات در خصوص حفظ نظام همسو هستند ۱ اسفند ۱۳۹۴
رسانه ها نقش موثری در انتقال فرهنگ دارند ۱ اسفند ۱۳۹۴
فراخوان همایش ادبی اخلاق وآداب رضوی دراستان ۱ اسفند ۱۳۹۴
ظرفیت غنای فرهنگی باید بارور باشد ۱ اسفند ۱۳۹۴
نسل جوان مورد بی مهری قرار گرفته ۱ اسفند ۱۳۹۴
برنامه های دهه فجر در راستای ترویج فرهنگ انقلاب باشد ۱ اسفند ۱۳۹۴
کار کانئنها عمق بخشیدن به فعالیتهای فرهنگی است ۱ اسفند ۱۳۹۴
جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
ثبت نامه اعضای خانه مطبوعات استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
شورای سیاست گذاری موسیقی در استان تشکیل می شود ۱ اسفند ۱۳۹۴
شورای سیاست گذاری موسیقی در استان تشکیل می شود ۱ اسفند ۱۳۹۴
تغییر سبکزندگی مردم تحت تاثیر فساد اداری ۱ اسفند ۱۳۹۴
مهجوریت حوزه فرهنگ در استان مرکزی ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری شعر منطقه ای شعر عاشورایی ۱ اسفند ۱۳۹۴
خانه مطبوعات نقش موثری در ح مشکلات رسانه ها دارند ۱ اسفند ۱۳۹۴
استان مرکزی قطب مهم نخبگان ومفاخراست ۱ اسفند ۱۳۹۴
خانه مطبوعات نقش موثری در حل مشکلات رسانه ها دارد ۱ اسفند ۱۳۹۴
سیاسی بازی در حوزه فرهنگ جایگاهی ندارد ۱ اسفند ۱۳۹۴
افتتاح نمایشگاه کاریکاتور در زرندیه ۱ اسفند ۱۳۹۴
اجرای نمایش دیربار در ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره فیلم وعکس فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
زیر ساخت های استان نیاز به توسعه دارد ۱ اسفند ۱۳۹۴
راه اندازی خانه مطبوعات استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
رونمایی از کتاب سیمای زرندیه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری پرشکوه دهه فجر واهمیت 22بهمن ۱ اسفند ۱۳۹۴
انتخاب اصلح در مساجد انجام می شود ۱ اسفند ۱۳۹۴
مدیریت امیرکبیر الگوی مترقی در استان است ۱ اسفند ۱۳۹۴
فراخوان همایش ادبی اخلاق وآداب رضوی دراستان ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری همایش طب سوزنی در اراک ۱ اسفند ۱۳۹۴
توجه به نواوری در برنامه های دهه فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری همایش اخلاق وآداب رضوی ۱ اسفند ۱۳۹۴
اجرای طرح ساماندهی هنرمندان استان ۱ اسفند ۱۳۹۴
تشکیل انجمن موسیقی زرندیه ۱ اسفند ۱۳۹۴
معرفی برگزیدگان طرح1449 ۱ اسفند ۱۳۹۴
جلسه فعالان قرآنی در زرندیه ۱ اسفند ۱۳۹۴
زندانیان باید مهارت زندگی بیاموزند ۱ اسفند ۱۳۹۴
نسل جوان مورد بی مهری قرار گرفته ۱ اسفند ۱۳۹۴
کانون الزهرا میزبان سبک زندگی ۱ اسفند ۱۳۹۴
ولایت فقیه حلقه مردم وانقلاب ۱ اسفند ۱۳۹۴
پنجمین دوره مسابقه دیواری ۱ اسفند ۱۳۹۴
آسیب های اجتماعی به دلیل بی اعتنایی به فرهنگ است ۱ اسفند ۱۳۹۴
ظرفیت غنای فرهنگی باید بارور باشد ۱ اسفند ۱۳۹۴
رسانه ها نقش موثری در انتقال فرهنگ دارند ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه هنرمند ساوجی ۱ اسفند ۱۳۹۴
استفاده از بازیهای رایانه ای مهمترین هدف است ۱ اسفند ۱۳۹۴
فوتبالیستها با یک گل وارد میدان می شوند ۱ اسفند ۱۳۹۴
استان مرکزی مغز اتاق فکر برنامه های دهه فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
بهره مندی 506هنرمند از صندوق حمایت از پیشکسوتان ۱ اسفند ۱۳۹۴
اعزام مربیان گروه سرود به قم ۱ اسفند ۱۳۹۴
دیدار مدیرعامل پیشکسوتان از سلطانیان ۱ اسفند ۱۳۹۴
پرهیز ازنگاه تفننی در فرهنگ ۱ اسفند ۱۳۹۴
نیاز عزم جدی برای مقابله با تحریم ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری 6عنوان برنامه در دهه فجر ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاری نمایشگاه خوشنویسی درساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
قرآن واهل بیت مهمترین محوراسلامند ۱ اسفند ۱۳۹۴
بصیرن افزایی مهمترین رویداد دهه فجر ۱ اسفند ۱۳۹۴
برگزاره سوگواره ادبی دانش آموزان ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
معرفی برگزیدگان محرم ۱ اسفند ۱۳۹۴
تاکید برفرهنگ مطالعه در برنامه ششم ۱ اسفند ۱۳۹۴
کانون ریحانه نبی برگزار کننده دوره های خانواده ۱ اسفند ۱۳۹۴
مسوولان کانونهای مساجد صبور باشند ۱ اسفند ۱۳۹۴
اثبات امامت در حصر ۱ اسفند ۱۳۹۴
پرهیز از کار نیایشی در فرهنگ ۱ اسفند ۱۳۹۴
تغییر سبک زندگی مردم ۱ اسفند ۱۳۹۴
کسب رتبه اول کانونهای مساجد ۱ اسفند ۱۳۹۴
گردهمایی مسولان کانونهای اراک وفراهان ۱ اسفند ۱۳۹۴
معرفی سوگواره نعزیه ساوه ۱ اسفند ۱۳۹۴
تشکیل مجمع قرآنی ۱ اسفند ۱۳۹۴
حاکمیت منافع فردی مهمترین ویژگی فتنه 88 ۱ اسفند ۱۳۹۴
فتنه 88بادرایت مقام رهبری خاموش شد ۱ اسفند ۱۳۹۴