آرشیو ماهیانه بریده جراید

فروردین  ۱۳۹۴

عنوانتاریخروزنامه
دوره آموزشی بشارت ویژه کانونهای مساجد استان ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
دوره آموزشی بشارت ویژه کانونهای مساجد استان ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
فراخوان مسابقه پوستر اوقات فراغت تابستان ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
تکلیف رسانه ها برجسته سازی اولویت ها وتقویت همبستگی اجتماعی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
هفته فرهنگی خمین وبرنامه های این هفته ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
شرکت کنندگان جشنواره محراب قلم از بیت تاریخی امام بازدید کردند ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
مسجد مهمترین رسانه انقلاب اسلامی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
وبلاگ ها ونشریات تجربی مساجد یک کار تشریفاتی وتجملاتی نیست ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
بیانیه هیات داوران جشنواره سراسری محراب قلم ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
آغاز جشنواره ملی در خمین ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
هنر بهترین ناقل ارزشهای نظام واحیاگر فرهنگ ایرانی اسلامی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
سیره حضرت فاطمه(س) الگوی نظام تربیتی اسلام است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
رسالت رسانه افشای دشمنان اسلام است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
شهر گل میزبان اصحاب مسجد ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
برپایی نمایشگاه عکس محراب قلم در خمین ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
بیان تحلیل های صادقانه،مهم ترین رسالت نشریات تجربی مساجد ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
مساجد مرکز ترویج هنجارهای دینی وتعالی فرهنگی ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
آغاز جشنواره محراب در خمین ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
تشکیل کمیسیونهای جشنواره محراب ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
نشریات تجربی مساجد نقش بسزایی در ترویج آموزه های دینی در جامعه دارند ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
پرورش افسران جنگ نرم از افتخارات کانون های مساجد است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
سال 94 فرصتی در تحقق همدلی با رویکردی ملی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
فعالیت های سایبری مساجد نقش مهمی در ایمن سازی فکری جوانان دارد ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
همدلی وهمزبانی راهکار توسعه پایدار کشور است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
جشنواره نشریات تجربی زمینه تعامل فعالان عرصه رسانه را فراهم می کند ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
برگزاری افتتاحیه جشنواره محراب ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
فعالیت 1000نشریه در کانونهای مساجد کشور ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
هنر متعهد وانقلابی چگونه هنری است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
وبلاگ ها ونشریات مساجد فعالان جبهه نرم افزاری هستند ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
برگزاری سومین عصر شعر ریحانه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
تولد فاطمه(س)مصداق تکمیل نبوت وپایه گذاری امامت است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
برتری نشریه سلام سبز در جشنواره محراب ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
دوره آموزشی بشارت ویژه کانونهای مساجد ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
خمین رتبه برتر حفظ قران کریم در استان ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
نمایشگاه تجسمی هنر انقلاب ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
هنرمندان اندیشه ساز تاریخند ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
شعر وادبیات موثرترین ابزار اشاعه وترویج فرهنگ دینی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
فراخوان اولین دوره مسابقه پوستر اوقات فراغت ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
سال 94 فرصتی درر تحقق همدلی با رویکردی ملی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
سال 94 فرصتی درر تحقق همدلی با رویکردی ملی است ۳۱ فروردین ۱۳۹۴