آرشیو ماهیانه بریده جراید

مرداد  ۱۳۹۳

عنوانتاریخروزنامه
اعلام تاریخ بازبینی استان مرکزی ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
اعلام تاریخ بازبینی استان مرکزی ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
نوعی وفاق فرهنگی بین ارشاد وجهاد دانشگاهی وجود دارد ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه نهمین کتاب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب استان ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
ارسال 706 اثر به جشنواره منطقه ای فیلم سینمای جوان ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
هنر تعزیه نقش بسزایی در انتقال ارزشهای دینی در جامعه دارد ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
اعزام نخستین گروه فعالان اوقات فراغت به اردوی پایان دوره ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
خبرنگاران عناصر آگاهی بخشی به جامعه هستند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
خبرنگاران با نقد سازنده کشور را دستیابی به اهداف عالیه یاری کنند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
خبرنگاران در توسعه جامعه نقش محوری واساسی دارند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
خبرنگاران با بیان حقایق زمینه همدلی میان مسوولان ومردم را فراهم کنند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
فرماندار خمین:خبرنگاران آیینه تمام نمای مسوولین هستند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
استاندار مرکزی :موثرترین سلاح ،سلاح ارتباطات انسانی است ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
تجدید میثاق خبرنگاران ساوجی با شهدا ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
بررسی مشکلات مسکن وبیمه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
تنویر افکار عمومی از جمله رسالتهای مهم خبرنگاران است ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
خبرنگاران نقد منصفانه را دستور کار خود قرار دهند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
ماموریت خبرنگاران از جنس کار مردان خداست ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
کیفی سازی وایجاد شور ونشاط در ترویج فرهنگ قرآنی ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری آیین بزرگداشت روز خبرنگار ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
تجلیل از فعالان عرصه خبر ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
رسانه ها از حوزه های مهم راهبری افکار عمومی در جامعه هستند ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
ارسال706اثر به جشنواره منطقه ای سینمای جوان ۴ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری همایش کاتبان وحی در تفرش ۴ مرداد ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان ۴ مرداد ۱۳۹۳
رونمایی فصلنامه فرهنگ پژوهی استان ۴ مرداد ۱۳۹۳
وفاق فرهنگی ارشاد وجهاد دانشگاهی ۴ مرداد ۱۳۹۳
بیانیه هنرمندان ساوجی درمحکوم کردن کشتاربیرحمانه مردم غزه ۴ مرداد ۱۳۹۳
جشنواره قران سدره المنتهی درساوه برگزارمیشود ۴ مرداد ۱۳۹۳
محلاتی ها مجلس شعرخوانی برپاکردند ۴ مرداد ۱۳۹۳
اراک میزبان جشنواره منطقه ای سینما جوان ۴ مرداد ۱۳۹۳
اداره ارشاد اسلامی دبیر خانه هیچ حزب سیاسی نیست ۴ مرداد ۱۳۹۳
جشنواره فرهنگی هنری شمیم عفاف دراراک برگزارمیشود ۴ مرداد ۱۳۹۳
طرحهای صنعتی باید پیوستار مطالعات فرهنگی واجتماعی داشته باشند ۴ مرداد ۱۳۹۳
حجاب وعفاف عنصری ارزشمند درتحکیم بنیان خانواده است ۴ مرداد ۱۳۹۳
94رسانه نوشتاری دراستان فعال هستند ۴ مرداد ۱۳۹۳
جشنواره منطقه ای سینمایجوانان کشور دراراک برگزارمیشود ۴ مرداد ۱۳۹۳
مدیر کل:شهید مظهر تلاش وهدف است ۴ مرداد ۱۳۹۳
ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ وهنر ورسانه آغاز شد ۴ مرداد ۱۳۹۳
فعالیت شورای توسعه فرهنگ قرانی دراستان مرکری ۴ مرداد ۱۳۹۳
نخستین همایش تجلیل ازمشاهیر ومفاخر ادبی ساوه برگزار شد ۴ مرداد ۱۳۹۳