آرشیو ماهیانه بریده جراید

اردیبهشت  ۱۳۹۳

عنوانتاریخروزنامه
برگزاری اردیبهشت تئاتر استان مرکزی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
ارسال 105اثر در جشنواره ملی کاریکاتور ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری روز استان مرکزی در نمایشگاه کتاب تهران ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
تهیه پیش نویس 5ساله مطبوعات استان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
تهیه پیش نویس برنامه پنج ساله مطبوعات ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
انتصاب ریاست مرکز علمی کاربردی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
انتصاب ریاست مرکز علمی کاربردی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
سیاست گذاران فرهنگی برای تولید علم تلاش وافرکنند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
تلاش برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی مهمترین رسالت خبرنگاران است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی دبیرخانه هیچ حزبی نیست ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
خلق اثرهنری مخاطب پسندنیازمندبرقراری ارتباط قوی بامردم است ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
جشنواره شعر فجر:فرصتی مغتنم جهت پرورش استعدادشاعران جوان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
نقش خبرنگاران ذرتقویت بنیه فرهنگی کشور /بامسائل ودغدغه های اصحاب رسانه بیگانه نیستیم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
استان مرکزی :میزبان دومین جشنواره ملی کاریکاتور خلیج فارس ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
خبرنگاران می توانند زمینه رشد وتوسعه فرهنگ دینی رافراهم کنند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
ارشاد دبیرخانه هیچ حزبی نیست ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
هسته مشورتی در حوزه فرهنگ وهنر ایجاد می شود ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
مسوولان فرهنگی سهم مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
تهیه پیش نویس 5ساله مطبوعات استان مرکزی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
تمرکز در مباحث مدیریت فرهنگی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری اردیبهشت تئاتر استان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
تولید آثار فاخر کیفی با محوریت فرهنگی ایرامنی توسط اصحاب هنر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
فراخوان همایش سراسری شناخت اخلاق وآداب رضوی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر استان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
تکریم حضرت زهرا(س)بیانگر منزلت زن در اسلام است ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری جشنواره اردیبهشت تئاتر ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری جشنواره ملی خلیج فارس ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری جلسه هم اندیشی در شهرستان محلات ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری همایش شعر ریحانه النبی در ساوه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
ولایت پذیری واخلاق مداری ،رمز ماندگاری شهید آوینی بود ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
برخورداری از روح سازندگی وایمان زمینه سازتعالیدرحوزه فرهنگ واقتصاد است ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش بانوی بی نشان در فرهنگسرای ایینه اراک اجرا میشود ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
تشکیل ستاد اوقات فراغت کانونهای مساجد استان مرکزی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
مدیریت جهادی همت تمامی مسئولان راجهت تحقق شعار سال می طلبد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
مسئولان باارتقاءشاخصه های فرهنگی به دغدغه های مقام معظم رهبری پاسخ مثبت دهند ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
همت جهادی مردم ومسئولان شعار اقتصاد وفرهنگ رامحقق می کند ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
شعار سال 93باهمت جهادی مردم ومسئولان تحقق پیدامی کند ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
جهت گیری برنامه های فرهنگی ازکانونهای مساجد اغاز میشود ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایشگاه اثار خوشنویسی ازوصیتنامه شهدا درتفرش برپامیشود ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
استان مرکزی نیازمند به روز شدن تکنولوژی تاکتیک ودانش اکادمیک در حوزه فرهنگ وهنر ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
هنرمند میتواند باتکیه برهنربرای انتقال ارزشهای اسلامی تلاش کند ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ولایتمداری اوینی اورا سرمشق کرده است ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
تلاشهای شهید اوینی هنر انقلاب اسلامی را زنده کرد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
کانونهای فرهنگی هنری مساجد سیستم عصبی حوزه فرهنگ کشور هستند ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
برپایی نمایشگاه عکس وآثار تجسمی همزمان با هفته هنر در استان مرکزی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ستاد اوقات فراغت استان مرکزی تشکیل شد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
روایت فتح،هنرمندی انسان های وارسته را بازگو می کند ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایش بانوی بی نشان در اراک ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
اجرای نمایش بانوی بی نشان ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
تعالی فرهنگ واقتصاد از تجربه های موفق در مساجد سرچشمه می گیرد ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
توسعه فرهنگی مبنای توسعه همه جانبه کشور است ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
برگزاری همایش سراسری شناخت اخلاق وآداب رضوی در اراک ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
تحقق شعار مقام معظم رهبری در اولویت است ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
راه اندازی انجمن مفاخر استان ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
همت جهادی مردم ومسوولان شعار اقتصاد وفرهنگ را محقق می سازد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
استان مرکزی نیازمند به روز شدن تکنولوژی آکادمیک در فرهنگ وهنر ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
شالوده اصلی فرهنگ در استان به نگرش وجلب اعتماد مسوولین بستگی دارد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
نیاز استان به روز شدن تکنولوژی ودانش آکادمیک در حوزه فرهنگ وهنر ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
اجرای نمایش سوگنامه بانوی بی نشان ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایشگاه عکس هنرمند تفرشی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
همت جهادی مردم ومسوولان شعار اقتصاد وفرهنگ را محقق می سازد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
همت جهادی مردم ومسوولان شعار اقتصاد وفرهنگ را محقق می سازد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳