آرشیو ماهیانه بریده جراید

خرداد  ۱۳۹۲

عنوانتاریخروزنامه
برگزاری همایش یاد یار ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
هنر ابزار مناسبی برای انتقال اندیشه امام ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
اجرای طرح آسمانی ها ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری دوره آموزشی عفاف وحجاب ۶ خرداد ۱۳۹۲
ایستادگی در برابر هجمه ها ۶ خرداد ۱۳۹۲
دسترسی آسان هنرمندان به نمایشگاه کتاب ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشنواره فصلی مطبوعات ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری جشن تئاتر اردیبهشت ۶ خرداد ۱۳۹۲
برگزاری هفته رضوی ۶ خرداد ۱۳۹۲
اخبار فرهنگی هنری ۶ خرداد ۱۳۹۲
استان مرکزی یکی از قطبهای تعزیه ۶ خرداد ۱۳۹۲
اخبار فرهنگی هنری ۶ خرداد ۱۳۹۲
استان مرکزی یکی از قطبهای تعزیه ۶ خرداد ۱۳۹۲
اخبار فرهنگی هنری استان ۶ خرداد ۱۳۹۲
استفاده از نیروی کارآمد در نظام جمهوری ۶ خرداد ۱۳۹۲
برنامه های رضوی ۶ خرداد ۱۳۹۲
کارگاه تخصصی دروازه بانی خبر ۶ خرداد ۱۳۹۲
رشد 70درصدی تالار مرکزی-جشنواره ملی کاریکاتور ۶ خرداد ۱۳۹۲
نمایشگاه کتاب در ساوه ۶ خرداد ۱۳۹۲
به کارگیری نیروی انسانی کارآمد در نظام ۶ خرداد ۱۳۹۲
جشنواره فرهنگ رضوی خمین ۶ خرداد ۱۳۹۲
تشکیل شورای مشورتی ۶ خرداد ۱۳۹۲
اجرای موسیقی گروه رستاک ۶ خرداد ۱۳۹۲