آرشیو ماهیانه بریده جراید

اردیبهشت  ۱۳۹۱

عنوانتاریخروزنامه
منتخبین شعر فاطمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای برنامه فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
نقش ادارات در نامگذاری سال ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
چاپ نشریه تخصصی مساجد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
فعالیت های فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
تامین ساخت بودجه تالار مرکزی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
نمایشگاه عفاف وحجاب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
سوگواره ادبی فاطمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای 120نمایشگاه تجسمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
مهمترین برنامه های تفرش ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
معرفی افراد برگزیده تجسمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای 900برنامه فرهنگی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
نشریه تخصصی مساجد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
نمایش مذهبی اشکستان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای برنامه 900فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
نمایشگاه یاس کبود ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای برنامه های فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
سوگواره ادبی فاطمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای برنمه فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای برنامه های فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
آسیب شناسی طلاق ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
نمایشگاه کتاب در زرندیه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اختصاص بودجه فرهنگ ایثاروشهادت ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بهره برداری 130هزار نفراز برنامه های ساوه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
تئاتر مادر همه هنرها ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
حمایت از آثار ادبی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ایجادمشاغل خانگی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای برنامه های هنری در شهرستان ها ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
فراخوان شعر عطر یاس ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ایجادفرهنگسرا یک اقدام فرهنگی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
جشنواره موسیقی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
جشننواره موسیقی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
جشنواره موسیقی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
فعالیت تخصصی مساجد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
احداث مساجد استان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
جشنواره موسیقی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای فعالیت های هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
شهدا الگوی جوانان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
یاواره شهدای هنرمند ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ساماندهی 51 گروه نمایش ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
برگزاری 120نمایشگاه تجسمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
برگزاری آزمون قرآن ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای نمایشگاه عفاف وحجاب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای نمایش در خمین ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای 900برنامه فرهنگی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای 900برنامه فرهنگی هنری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
برگزاری 120نمایشگاه تجسمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
برگزاری 120 نمایشگاه تجسمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
تقدیر هنرمندان تفرش ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
خانه هنر تفرش ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
سوگواره ادبی فاطمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
اجرای موسیقی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱