آرشیو ماهیانه بریده جراید

بهمن  ۱۳۹۱

عنوانتاریخروزنامه
دهه فجر از تاریخ پر افتخار محو نمی شود ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
راهیابی گروه موسیقی به جشنواره فجر ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
اجرای تعزیه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
اجرای نمایش تعزیه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
اختتامیه مسابقه عکس ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
تشکیل هیات منتقدان هنرهای نمایشی ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
اخبار فرهنگی هنری ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری یادواره شهدای انقلاب ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری نمایشگاه واجرای نمایش ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اخبار فرهنگی هنری ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای تعزیه ملی ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای مسابقه عکس ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای طرح ممنوعیت اسامی بیگانه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
برنامه های شبی باقرآن ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای برنامه های دهه فجر ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای تعزیه ملی ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
راه یابی گروه موسیقی استان به جشنواره فجر ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای برنامه نمایشی ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای نمایش هنری ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری اختتامیه مسابقه فیلم وعکس ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای برنامه های فرهنگی ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری جشنواره های قرآنی ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اجرای نمایش حبس ۹ بهمن ۱۳۹۱
اخبار کوتاه فعالیتهای هنری ۹ بهمن ۱۳۹۱
پیشرفت 43 در صدی تالار مرکزی ۹ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری جشنواره ملی ۹ بهمن ۱۳۹۱
رونمایی از آثار هنرمندان موسیقی ۹ بهمن ۱۳۹۱
سوگواره ملی تعزیه برگزار می شود ۹ بهمن ۱۳۹۱
سوگواره ملی تعزیه در استان ۹ بهمن ۱۳۹۱
سوگواره تعزیه استانی در خمین ۹ بهمن ۱۳۹۱
تجلیل از نویسنده زرندیه ۹ بهمن ۱۳۹۱
نمایشگاه کتاب وخوشنویسی ۹ بهمن ۱۳۹۱
اجرای سوگواره ملی تعزیه ۸ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری برنامه های فرهنگی هنری ۸ بهمن ۱۳۹۱