آرشیو ماهیانه بریده جراید

دی  ۱۳۹۱

عنوانتاریخروزنامه
سوگواره تعزیه استان ۲۵ دی ۱۳۹۱
برگزاری مشاوره رایگان برای هنرمندان ۲۵ دی ۱۳۹۱
توزیع 6000زیارت نامه اربعین ۲۰ دی ۱۳۹۱
سوگواره تعزیه ۲۰ دی ۱۳۹۱
تازه های شعر عاشورایی ۲۰ دی ۱۳۹۱
جشنواره شعر عاشورایی ۲۰ دی ۱۳۹۱
آخرین فرصت جشنواره بانوی فضیلت ۲۰ دی ۱۳۹۱
انتصاب معاونت فرهنگی هنری استان ۲۰ دی ۱۳۹۱
حماسه 9دی نشانه تبعیت مردم از رهبری است ۲۰ دی ۱۳۹۱
سوگواره استانی در شهرستان خمین ۲۰ دی ۱۳۹۱
سوگواره تعزیه شهرستان خمین ۲۰ دی ۱۳۹۱
نمایشگاه هنری وفرهنگی ۲۰ دی ۱۳۹۱
اخبار کوتاه فرهنگی ۱۱ دی ۱۳۹۱
تربیت مربی عفاف وحجاب ۱۱ دی ۱۳۹۱
محرم در آیینه ادب وهنر ۱۱ دی ۱۳۹۱
استان مرکزی خاستگاه تعزیه ۱۱ دی ۱۳۹۱
احیا گروه موسیقی شازند ۱۱ دی ۱۳۹۱
برگزاری کارگاه تجسمی تحکیم خانواده استان ۱۱ دی ۱۳۹۱
کارگاه تجسمی استان ۱۱ دی ۱۳۹۱
کارگاه تجسمی ۱۱ دی ۱۳۹۱
ساخت تالار مرکزی ۱۱ دی ۱۳۹۱
کارگاه تجسمی وهفته پژوهش ۱۱ دی ۱۳۹۱
رسالت هنر تبین رشد وکمال ۱۱ دی ۱۳۹۱
کارگاه عملی تجسمی تحکیم خانواده ۱۱ دی ۱۳۹۱
اخبار کوتاه هنری استان ۱۱ دی ۱۳۹۱
43 درصد رشد فیزیکی تالار مرکزی ۱۱ دی ۱۳۹۱
کارگاه هنرهای تجسمی تحکیم خانواده ۱۱ دی ۱۳۹۱
فعالیت 55 موسسه قرآنی در استان ۱۱ دی ۱۳۹۱
کارگاه مقاله نویسی ۱۱ دی ۱۳۹۱
همزمان با سراسر کشور برگزاری جشنواره ملی تابلوفرش قرآنی وتعزیه قرآنی ۹ دی ۱۳۹۱
عاشورای حسینی الگوی مقاومت وپایداری است ۹ دی ۱۳۹۱
تجلیل از فعالان قرآنی ۵ دی ۱۳۹۱
نمایشگاه کتاب ۵ دی ۱۳۹۱
27هزار نفر عضو کانونهای مساجد استان ۵ دی ۱۳۹۱
اخبار هنری در حوزه تجسمی ۵ دی ۱۳۹۱
اخبار هنری ۵ دی ۱۳۹۱
کارگاه تحکیم خانواده ۵ دی ۱۳۹۱
اخبار هنری ۵ دی ۱۳۹۱
کارگاه تجسمی تحکیم خانواده ۵ دی ۱۳۹۱
جشنواره ملی تابلو فرش قرآنی ۵ دی ۱۳۹۱
تقدیر از مولف زرندیه ۵ دی ۱۳۹۱
اختصاص 377 میلیون اعتبار علوم قرآنی ۵ دی ۱۳۹۱
اخبار کوتاه هنری ۵ دی ۱۳۹۱
عاشورا نماد مقاومت است ۵ دی ۱۳۹۱
55موسسه قرآنی ۲ دی ۱۳۹۱
دوره آموزشی هنری ۲ دی ۱۳۹۱
راه یابی 8گروه تعزیه ۲ دی ۱۳۹۱
فراخوان کارگاه تجسمی ۲ دی ۱۳۹۱
برگزاری دوره شیعه شناسی ۲ دی ۱۳۹۱