آرشیو ماهیانه بریده جراید

آذر  ۱۳۹۰

عنوانتاریخروزنامه
نمایشگاه مطبوعات استان ۹ آذر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب استان ۹ آذر ۱۳۹۰
راه یابی سفرنامه مرجان به جشنواره منطقه ای ۹ آذر ۱۳۹۰
عضویت رایگان کتابخانه ها ۹ آذر ۱۳۹۰
زمون تربیت مربی ۹ آذر ۱۳۹۰
آزمون تربیت مربی ۹ آذر ۱۳۹۰
جلسه شورای فرهنگ عمومی زرندیه ۹ آذر ۱۳۹۰
برنامه های هفته کتاب ۹ آذر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب شازند ۹ آذر ۱۳۹۰
همایش شعر تفرش ۹ آذر ۱۳۹۰
دری:حمایت ازآثارشعرمقاومت ۹ آذر ۱۳۹۰
فرهنگ مطالعه دراستان پایین است ۹ آذر ۱۳۹۰
اجرای تعزیه تفرش در جشنواره صاحبدلان ۹ آذر ۱۳۹۰
برنامه های هفته کتاب استان ۹ آذر ۱۳۹۰
کسب رتیه برتر هنرمنداراکی درجشنواره هوجا ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان دراستان ۹ آذر ۱۳۹۰
معرفی افرادبرتر جشنواره تئاتر ۹ آذر ۱۳۹۰
راه اندازی 20 کانون مساجد ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان دراستان ۹ آذر ۱۳۹۰
برگزاری دوره آموزشی نماز ۹ آذر ۱۳۹۰
برنامه هفته کتاب ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان دراستان ۹ آذر ۱۳۹۰
تبعیت ازولایت فقیه پیام عیدغدیراست ۹ آذر ۱۳۹۰
راه اندازی 20 کانون مساجد ۹ آذر ۱۳۹۰
تاسیس 39 کتابخانه مساجد ۹ آذر ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع دیجیتال استان ۹ آذر ۱۳۹۰
همایش کبریای ولایت ۹ آذر ۱۳۹۰
برنامه هفته کتاب درساوه ۹ آذر ۱۳۹۰
هدف ازبرنامه اوقات فراغت انسان سازی است ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان استان ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان استان ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان استان ۹ آذر ۱۳۹۰
شورای فرهنگ عمومی زرندیه ۹ آذر ۱۳۹۰
کتاب والاترین مقام رادراجتماع دارد ۹ آذر ۱۳۹۰
اهدای کتاب به مساجداستان ۹ آذر ۱۳۹۰
رونمایی ازآثارحجمی فرهنگسرا ۹ آذر ۱۳۹۰
هفته کتاب درساوه ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان ۹ آذر ۱۳۹۰
جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان ۹ آذر ۱۳۹۰
مساجدمستحکم تریت پایگاه جنگ نرم ۹ آذر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب زرندیه ۹ آذر ۱۳۹۰
رونمایی ازآثارحجمی فرهنگسراباحضوردکترمسعودپور ۹ آذر ۱۳۹۰
راه یابی 3اثرمساجدبه گلدسته های سپید ۹ آذر ۱۳۹۰
رونمایی ازآثارحجمی فرهنگسراباحضوردکترمسعودپور ۹ آذر ۱۳۹۰
همایش آسیبهای اجتماعی درساوه ۹ آذر ۱۳۹۰
آزمون دوره تربیت مربی ۹ آذر ۱۳۹۰