آرشیو ماهیانه بریده جراید

آبان  ۱۳۹۰

عنوانتاریخروزنامه
افتتاح مجتمع ستارگان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
رسالت مسوولان فرهنگی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
ترویج فرهنگ اقامه نماز در زرندیه ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح بزرگترین رویداد فرهنگی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
رونمایی از کتاب اخلاق وآداب رضوی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اجرای جشن آسمان هشتم ۱۴ آبان ۱۳۹۰
تقدیر از مدیر کل ارشاد در برگزاری نمایشگاه کتاب ۱۴ آبان ۱۳۹۰
معرفی رییس اداره خمین ۱۴ آبان ۱۳۹۰
انتصاب رییس خمین ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اجرای جشن عید تاعید ۱۴ آبان ۱۳۹۰
سرانه 17 دقیقه ای مطالعه کتاب در کشور ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جشنواره عکس بسیج درساوه ۱۴ آبان ۱۳۹۰
بازدید روزانه 28000نفر از نمایشگاه کتاب ۱۴ آبان ۱۳۹۰
همایش تخصصی تعزیه در تفرش ۱۴ آبان ۱۳۹۰
یادی از یک هنرمند ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اختتامیه جشنواره تئاتر ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جشن بزرگ عید تاعید ۱۴ آبان ۱۳۹۰
دسترسی به کتاب با برگزاری نمایشگاه کتاب ۱۴ آبان ۱۳۹۰
آغاز عملیات تالارمرکزی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
گشایش 3 نمایشگاه کتاب در شازند ۱۴ آبان ۱۳۹۰
برتری هنرمندان استان در جشنواره تسلیم ۱۴ آبان ۱۳۹۰
رونمایی ازکتاب جشنواره رضوی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
ارسال 380 اثر به جشنواره تیتر برتر ۱۴ آبان ۱۳۹۰
کسب رتبه چهارم گروه چاووش خوانی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
عبور کاروان رضوی ازاستان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
نمایشگاه مجسمه سازی در اراک ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اعلام آمادگی 440 ناشر در نمایشگاه کتاب ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جشنواره شعر ولایت ۱۴ آبان ۱۳۹۰
ارسال 130 مقاله به جشنواره رضوی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
دوره آموزشی مهارت توحیدی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جایزه ویژه جشنواره هوجا ۱۴ آبان ۱۳۹۰
راهیابی 2 تئاتر به جشنواره منطقه ای ۱۴ آبان ۱۳۹۰
درخشش استان مرکزی در مدهامتان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
راهیابی آثار کانوهای مساجد به گلدسته های سپید ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جشنواره تئاتر استان مرکزی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
بازبینی جشنواره تئاتر ۱۴ آبان ۱۳۹۰
دسترسی به کتاب از طریق نمایشگاه کتاب ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جشنهای دهه کرامت در استان مرکزی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اجرای نمایش هتل بی ستاره وداستان یک مرد در استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
راهیابی 2 نمایش استان به جشنواره منطقه ای ۱۴ آبان ۱۳۹۰
معرفی نمادفرهنگی شهرستانها ۱۴ آبان ۱۳۹۰
3رویداد بزرگ فرهنگی در استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
راه اندازی کتابخانه تخصصی علوم دینی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اجرای کنسرت موسیقی -کسب جایزه ویژه هوجا ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
ارسال 380 اثر به جشنواره تیتربرتر ۱۴ آبان ۱۳۹۰
درخشش هنرمندان در گلستان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
یک اراکی مدرس کانون تئاتر کشورشد ۱۴ آبان ۱۳۹۰
فراخوان مسابقه تجسمی استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع ستارگان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
معرفی نماد جنگ درتحکیم هویت ملی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اختتامیه همایش تئاتر ساوه ۱۴ آبان ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب ومطبوعات روبه سوی فردا ۱۴ آبان ۱۳۹۰
پایان بازبینی جشنواره تئاتر ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب ومطبوعات استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع ستارگان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
اجرای تئاتر کاتارسیس ۱۴ آبان ۱۳۹۰
برگزاری نمایشگاه کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افتتاح ششمین نمایشگاه کتاب استان ۱۴ آبان ۱۳۹۰
فرهنگ رضوی را به جهان اسلام صادر کنیم ۱۴ آبان ۱۳۹۰
آشنایی جوانان با معارف در مقابله با جنگ نرم ۱۴ آبان ۱۳۹۰
جشنواره اخلاق آداب رضوی ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افزایش کانونهای مساجد درکشور ۱۴ آبان ۱۳۹۰
برطرفی دغدغه رهبری در حوزه چاپ ونشر ۱۴ آبان ۱۳۹۰