آرشیو ماهیانه بریده جراید

تیر  ۱۳۹۰

عنوانتاریخروزنامه
20 شهریور اخرین مهلت ارسال مقاله به جشنواره رضوی ۲۸ تیر ۱۳۹۰
بزرگداشت 12 تن ازمفاخر استان ۲۸ تیر ۱۳۹۰
مراسم بزرگداشت از 12 نفر از مفاخر استان ۲۸ تیر ۱۳۹۰
هیجدمین جشنواره تجسمی جوانان ۲۸ تیر ۱۳۹۰
تهیه بانک اطلاعاتی مساجد ۲۸ تیر ۱۳۹۰
20 شهریور ارسال آثار به جشنواره اخلاق وآداب رضوی ۲۸ تیر ۱۳۹۰
تجلیل از مفاخر ومشاهیر استان ۲۸ تیر ۱۳۹۰
تجلیل از مفاخر ومشاهیر استان-نمایشگاه نقاشی ساوه ۲۸ تیر ۱۳۹۰
درخشش فیلمسازان درجشنواره منطقه ای کوسالان-ارسال188 اثر به همایش ادبی انتظار ۲۸ تیر ۱۳۹۰
سالم سازی کافی نتها ازاولویت برنامه فرهنگی خمین ۲۸ تیر ۱۳۹۰
اجرای نمایش خورشید پابه ماه است ۲۸ تیر ۱۳۹۰
برگزاری جشن در250 مسجد-راهاندازی خانه دیجیتال در زرندیه ۲۸ تیر ۱۳۹۰
جشنواره سنتور نوازان استاد شهرپسند ۲۸ تیر ۱۳۹۰
همایش عبداعظیم قریب درآشتیان-موفقیت فیلمسازان استان در جشنواره کوسالان ۲۸ تیر ۱۳۹۰
اجرای نمایش صحنه ای در شازند ۲۸ تیر ۱۳۹۰
راهیابی اثرهنرمنداراکی ردفینال جشنواره بین المللی کارتون ضدتروریسم ۲۸ تیر ۱۳۹۰
نظارت برمطبوعات افزایش می یابد ۲۸ تیر ۱۳۹۰
اوقات فراغت آسیبهای اجتماعی راکاهش می دهد ۲۸ تیر ۱۳۹۰
تضعیف اندیشه های اسلامی ازاهداف مهم دشمن درجنگ نرم است ۲۸ تیر ۱۳۹۰
اوقات فراغت استان ۱۶ تیر ۱۳۹۰
نمایش 6 فیلم کوتاه استان در سینمای سپیده تهران ۱۶ تیر ۱۳۹۰
راه یابی هنرمند اراکی به فینال جشنواره بین المللی کارتون ضدتروریسم ۱۶ تیر ۱۳۹۰
همایش ادبی شعرانتظار-اوقات فراغت -همایش تیلم خان ۱۶ تیر ۱۳۹۰
شورای فرهنگ عمومی ساوه ۱۶ تیر ۱۳۹۰
جشنواره تئاتر وتجسمی ۱۶ تیر ۱۳۹۰
گروه موسیقی نهفت ۱۶ تیر ۱۳۹۰
اجرای تئاتر ۱۶ تیر ۱۳۹۰
شعر ترنم -نمایشگاه هنرمقاومت ۱۶ تیر ۱۳۹۰
راه یابی 6 فیلم به سینمای سپیده تهران ۱۶ تیر ۱۳۹۰
اوقاتفراغت استان ۱۶ تیر ۱۳۹۰
ره یابی نمایش کوسه کلدی به جشنواره ملی آیینی ۱۶ تیر ۱۳۹۰
ارسال 50 اثر به همایش ادبی شعر ترنم ۱۶ تیر ۱۳۹۰
شعر بعثت ونمایشگاه مقاومت ۱۶ تیر ۱۳۹۰
شورای فرهنگ عمومی کمیجان ۶ تیر ۱۳۹۰
مراسم ارتحال امام خمینی(ره)-اوقات فراغت ۶ تیر ۱۳۹۰
همایش شعرانتظار ۶ تیر ۱۳۹۰
اوقات فراغت ۶ تیر ۱۳۹۰
همایش ادبی شعر انتظار ۶ تیر ۱۳۹۰
همایش شعر انتظار-اجرای طرح ملی قرآنی ۶ تیر ۱۳۹۰
اجرای طرح اوقات فراغت در خمین ۶ تیر ۱۳۹۰
بازدید معاون فرهنگی وهنری از چاپخانه ها وخبرگزاری ۶ تیر ۱۳۹۰
جشن اسوه عدل ۶ تیر ۱۳۹۰
جشنواره هنری شازند ۶ تیر ۱۳۹۰
توزیع بسته های اوقات فراغت ۶ تیر ۱۳۹۰
همایش شعر ترنم وحی-نمایشگاه هنرمقاومت ۶ تیر ۱۳۹۰
راهیابی آثار هنرمندان به جشنواره کوسالان-چاپ 23 عنوان کتاب ۶ تیر ۱۳۹۰
اجرای نمایش محلی تفرش-نشست امامت وولایت ۶ تیر ۱۳۹۰
همایش شعر انتظار ۶ تیر ۱۳۹۰
اجرای موسیقی ۶ تیر ۱۳۹۰
ضرورت آموزش خبرنگاران ۵ تیر ۱۳۹۰
بیانیه ایام فاطمیه ۵ تیر ۱۳۹۰
انجام فعالیتهای فرهنگی در سبد خانوار ۵ تیر ۱۳۹۰
کارگاه آموزشی نقد هنری ۵ تیر ۱۳۹۰
پیام تبریک ۵ تیر ۱۳۹۰
همایش ادبی عطریاس ۵ تیر ۱۳۹۰
جهاداقتصادی جهادفرهنگی است ۵ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب استان ۵ تیر ۱۳۹۰
همایش ادبی فاطمی ۵ تیر ۱۳۹۰
بزرگداشت فردوسی در زرندیه ۵ تیر ۱۳۹۰
همایش ادبی عطر یاس ۴ تیر ۱۳۹۰
بزرگداشت روز فردوسی ۴ تیر ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع ستارگان ۴ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه بزرگ کتاب استان ۴ تیر ۱۳۹۰
اجرای طرح اوقات فراغت ۴ تیر ۱۳۹۰
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی:شناسایی بیشترابعادشخصیت حضرت امام(ره) ۴ تیر ۱۳۹۰
اهمیت روابط عمومی باید درعمل به منصه ظهوربرسد ۴ تیر ۱۳۹۰
اجرای طرح اوقات فراغت ۴ تیر ۱۳۹۰
آگهی مناقصه ۴ تیر ۱۳۹۰
آگهی مناقصه مرحله دوم ۴ تیر ۱۳۹۰
رونمایی اطلس فرهنگی ۴ تیر ۱۳۹۰
نشست مطبوعاتی معاون فرهنگی وهنری ۴ تیر ۱۳۹۰
اجرای طرح اوقات فراغت ۴ تیر ۱۳۹۰
تجلیل از برترین های تئاتر ۴ تیر ۱۳۹۰
بانک اطلاعاتی هنرمندان ۲ تیر ۱۳۹۰
وضعیت تئاتر دراراک ۲ تیر ۱۳۹۰
راهیابی هنرمندان استان به جشنواره های بین المللی ۲ تیر ۱۳۹۰
اجرای کنسرت موسیقی نهفت ۲ تیر ۱۳۹۰
نکوداشت بانوی تئاتر اراک در هشتمین شب بازیگر ۲ تیر ۱۳۹۰
اجرای نمایش خورشید پاه به ماه است ۲ تیر ۱۳۹۰
کسب درجه یک هنرمند خوشنویسی استان ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه عفاف وحجاب ۲ تیر ۱۳۹۰
اردیبهشت تئاتر استان ۲ تیر ۱۳۹۰
اردیبهشت تئاتر استان ۲ تیر ۱۳۹۰
حضور وزیر فرهنگ وارشاداسلامی در شورای فرهنگ عمومی خمین ۲ تیر ۱۳۹۰
بزرگداشت تیلم خان ساوه-فعالیتکانون مساجددر روستاها ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش شعرانتظار ۲ تیر ۱۳۹۰
اجرای طرح ملی قرآنی 1445 با محوریت سوره انفال ۲ تیر ۱۳۹۰
اوقات فراغت ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
فعالیت 182 کتابخانه باز درمساجد ۲ تیر ۱۳۹۰
تقدی فعالان نمایش ۲ تیر ۱۳۹۰
هفته فرهنگی استان در اسفند ۲ تیر ۱۳۹۰
بزرگداشت روز جهانی تئاتر ۲ تیر ۱۳۹۰
یادمان یادگاران دفاع مقدس در تفرش ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب استان در مهرماه ۲ تیر ۱۳۹۰
مسابقه کتابخوانی-نمایشگاه نقاشی ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه عکس خرمشهر ساوه ۲ تیر ۱۳۹۰
اعزام اعضای مساجد به خمین-بیمه فعالان قرآنی ۲ تیر ۱۳۹۰
کسب رتبه برتر تجسمی ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
کتابت دیوان امام (ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
افتتاح بنیاد بین المللی امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
افتتاح بنیاد بین المللی امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
فراخوان جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ۲ تیر ۱۳۹۰
اجرای طرح اوقات فراغت ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش شعر بعثت-کسب رتبه کودک هنرمند شازنددرخاورمیانه ۲ تیر ۱۳۹۰
راه اندازی بانک اطلاعاتی موسیقی-کانونهای مساجد-همایشادبی عطریاس ۲ تیر ۱۳۹۰
تجلیل برترینهای عرصه تئاتر ۲ تیر ۱۳۹۰
اهدای 2هزارجلدکتاب به مدارس ساوه ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب بوی رحمت درکوی یاس ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش زن منتظر-نمایش پراز اشک چشم درساوه ۲ تیر ۱۳۹۰
تاسیس بنیاد امام خمینی(ره)در خمین ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره شعر مثل آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
اهدای کتاب به مراکز ومدارس استان ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب-نمایشگاه خوشنویسی ۲ تیر ۱۳۹۰
ضرورت عمق بخشی به فعالیتهای مساجد-راهاندازی خانه های دیجیتال مساجد ۲ تیر ۱۳۹۰
ساماندهی گروه های تئاتر دراستان ۲ تیر ۱۳۹۰
آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن ۲ تیر ۱۳۹۰
اختصاص 2میلیارد ریال به کانونهای مساجد ۲ تیر ۱۳۹۰
اطلس فرهنگی - نمایشگاه عفاف وحجاب ۲ تیر ۱۳۹۰
مدیریت فعال فرهنگی از برنامه های استان ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه نقاشی فتورئال--نمایشگاه عفاف وحجاب دراستان ۲ تیر ۱۳۹۰
سینما استقلال مجتمع می شود ۲ تیر ۱۳۹۰
مجتمع فرهنگی ستارگان افتتاح می شود ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه نقاشی درمحلات ۲ تیر ۱۳۹۰
شب شعر بانوی آفتاب-سوگواره ادبی زرندیه ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره منطقه ای مثل آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
ساماندهی مرکز دینی ۲ تیر ۱۳۹۰
بزرگداشت میرانجم ۲ تیر ۱۳۹۰
تشریح عملکرد اداره کل در سال 90 ۲ تیر ۱۳۹۰
اهدای کتاب به مراکز فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
جهادفرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
کسب رتبه برتر کانونهای مساجد ۲ تیر ۱۳۹۰
وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی خواستار ترویج اندیشه های امام شد ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی اطلس فرهنگی وافتتاح بنیاد امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی از اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره شعرانتظار ۲ تیر ۱۳۹۰
نقش شعروکتاب در فرهنگ ۲ تیر ۱۳۹۰
شب شعر بانوی آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
شب شعر بانوی آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
تجلیل از برترین های تئاتر ۲ تیر ۱۳۹۰
امکانات ورزشی کانونهای مساجد-همایش عطر یاس ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش زن منتظر در ساوه ۲ تیر ۱۳۹۰
اعزام اعضای کانونهای مساجد به اردوی یادیار ۲ تیر ۱۳۹۰
کسب درجه یک هنرمند خوشنویسی-نمایشگاه نقاشی-نمایشگاه کتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
طرح غنی سازی اوقات فراغت ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی از اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
اراک قطب تعزیه کشور ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش شعر ترنم وحی ۲ تیر ۱۳۹۰
استان مرکزی قطب تعزیه کشور ۲ تیر ۱۳۹۰
مدیریت فهال فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع فرهنگی ستارگان ۲ تیر ۱۳۹۰
افتتاح بنیاد امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع ستارگان ۲ تیر ۱۳۹۰
بانک اطلاعات موسیقی ۲ تیر ۱۳۹۰
یادواره میرانجم ۲ تیر ۱۳۹۰
شب شعر بانوی آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
راه اندازی خانه های دیجیتال ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در شورای فرهنگ عمومی خمین ۲ تیر ۱۳۹۰
وضعیت خانه مطبوعات ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه عفاف وحجاب ۲ تیر ۱۳۹۰
بانک اطلاعات موسیقی-سوگواره ادبی فاطمی-عطریاس ۲ تیر ۱۳۹۰
بیمه تکمیلی هنرمندان استان ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره ادبی از مدینه تا خرمشهر-اعزام اعضای کانونهای مساجد به خمین ۲ تیر ۱۳۹۰
راه اندازی مجتمع ستارگان ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش بزرگداشت میرانجم-نمایش بانوی بی نشان-میخ در،سیلی وتازیانه ۲ تیر ۱۳۹۰
توسعه زیرساختهای کتابخانه ها ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب استان ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره ادبی ازمدینه تاخرمشهر ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب -جشنواره آموزشگاه های آزاد هنری ۲ تیر ۱۳۹۰
تکذیب کاندیداتوری مدیرکل ۲ تیر ۱۳۹۰
رونمایی از اطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره ادبی مدینه تا خرمشهر ۲ تیر ۱۳۹۰
اوقات فراغت مساجد ۲ تیر ۱۳۹۰
شورای فرهنگ عمومی خمین با حضور وزیر محترم ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش شعرترنم وحی ۲ تیر ۱۳۹۰
اوقات فراغت خمین ۲ تیر ۱۳۹۰
سوگواره ادبی فاطمی ۲ تیر ۱۳۹۰
شب شعر بانوی آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی ۲ تیر ۱۳۹۰
آگهی مناقصه ۲ تیر ۱۳۹۰
امکانات ورزشی کانونهای مساجد-همایش عطریاس ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره شعر مثل آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
نشست شورای فرهنگ عمومی استان ۲ تیر ۱۳۹۰
راه اندازی مجتمع ستارگان ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش زن منتظر ۲ تیر ۱۳۹۰
شاهنامه خوانی دلیجان ۲ تیر ۱۳۹۰
بیانیه میلادحضرت زهرا(س) ۲ تیر ۱۳۹۰
افتتاح بنیاد امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره اخلاق وآداب رضوی ۲ تیر ۱۳۹۰
اطلس فرهنگی وبنیاد امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
شورای مدیران وشعر مادرانه ۲ تیر ۱۳۹۰
جلسه شورای فرهنگ عمومی کمیجان ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره مثل آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
توسعه زیرساختهای کتابخانه عمومی ۲ تیر ۱۳۹۰
سفروزیرمحترم فرهنگ وارشاد به خمین ۲ تیر ۱۳۹۰
نقش شعر درفرهنگ ۲ تیر ۱۳۹۰
مدیریت فعال فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره شعر مثل آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه بوی رحمت ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره منطقه ای مثل آفتاب ۲ تیر ۱۳۹۰
اعطای گواهی درجه یک به هنرمندخوشنویسی ۲ تیر ۱۳۹۰
همایش شعر ترنم وحی ۲ تیر ۱۳۹۰
قدردانی از کانونهای مساجد زرندیه ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب وسوگواره فاطمی ۲ تیر ۱۳۹۰
مراسم انس با قرآن کریم در زرندیه ۲ تیر ۱۳۹۰
مراسم انس با قرآن کریم در زرندیه ۲ تیر ۱۳۹۰
شهدا پرافتخارترین افراد دوران دفاع مقدس ۲ تیر ۱۳۹۰
مراسم تودیع ومعارفه جانشین مرکز علمی وکاربردی ۲ تیر ۱۳۹۰
فعالیت انجمن مفاخر استان ۲ تیر ۱۳۹۰
اهدای کتاب به کتابخانه های استان ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب بوی رحمت-بنیاد بین المللی امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
توسعه فضاهای فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب فرهنگسرای آیینه ۲ تیر ۱۳۹۰
تقدیر از امورمساجد ۲ تیر ۱۳۹۰
هفته فرهنگی استان ۲ تیر ۱۳۹۰
جشنواره اخلاق رضوی واطلس فرهنگی ۲ تیر ۱۳۹۰
کتابت دیوان امام خمینی(ره) ۲ تیر ۱۳۹۰
تحقق فرهنگ کتابخوانی ۲ تیر ۱۳۹۰