• بریده روزنامه

تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
روزنامه : خبرگزاری های استان مرکزی
مدیرکل امور استانها:اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تکلیف اصلی وزارت ارشاد است