• آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1396
عنوانتاریخ انتشار
مسابقه کتابخوانی کتاب «انسان 250 ساله »در استان مرکزی ۳۰ آبان ۱۳۹۶
آزمون کتاب انسان 250 ساله در استان مرکزی آغاز شد ۳۰ آبان ۱۳۹۶
استاندار مرکزی:ترویج فرهنگ کتابخوانی لازمه توسعه پایدار است ۲۹ آبان ۱۳۹۶
طنین نام رحمه للعالمین(ص) مصادف با 28 صفر در سراسر کشور ۲۴ آبان ۱۳۹۶
صیانت از حقوق شهروندی از اساسی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید است ۲۴ آبان ۱۳۹۶
کتابخانه های مساجد پایگاه های مهم برای گسترش کتابخوانی هستند ۲۳ آبان ۱۳۹۶
کتابخوانی و عادت به کتاب از شاخصه های جامعه است ۲۰ آبان ۱۳۹۶
ترویج فرهنگ کتاب خوانی، عزم ملی و همه جانبه را می طلبد ۲۰ آبان ۱۳۹۶
حوزه فرهنگی و رونق اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند ۲۰ آبان ۱۳۹۶
تحقق اهداف شورای فرهنگ عمومی نیاز به پژوهش های کاربردی دارد ۱۷ آبان ۱۳۹۶
فرهنگ سازی و کتابخوانی در روستاها بیش از آبادانی روستاها اهمیت دارد ۱۷ آبان ۱۳۹۶
استان مرکزی بهشت مفاخر و هنرمندان است ۱۷ آبان ۱۳۹۶
شهر استان مرکزی در ۱۲فصل ۱۷ آبان ۱۳۹۶