مزایده

 

جهت اطلاع از جزییات آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس زیر مراجعه نمایید

setadiran.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منقضی شده

آگهی مزایده اجاره سالن آمفی تئاتر تفرش

قیمت پایه اجاره ماهیانه 25 میلیون ریال برای مدت یکسال 300 میلیون ریال - هزینه آب و برق و گاز و تلفن به عهده اجاره کننده می باشد. 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 27 بهمن 98 از طریق سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir می باشد

 

----------------------------------------------------------------------

منقضی شده

فراخوان واگذاری امتیاز مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر شهر اراک وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  (نوبت اول)

اداره کل فرهنگ و. ارشاد اسلامی استان مرکزی درنظر دارد برابر مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری و با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی و پس از انجام تشریفات قانونی، احراز صلاحیت متقاضی و صدور مجوز توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، امتیازمرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 شهر اراک را به موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره با قیمت پایه پیشنهادی 1/222/000/000ریال براساس شیوه نامه واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر دولتی به بخش غیر دولتی واگذار نماید . لذا کلیه متقاضیان  دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید از مرکز علمی و کاربردی به نشانی اراک. خیابان جهاد (هپکو) شهرک شهید بهشتی فاز یک جنب ساختمان فرهنگسرای آیینه مراجعه نمایند. تلفن تماس : 33138051

                                                            روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی 

 

شیوه نامه واگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر دولتی به بخش غیردولتی شیوه نامه واگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر دولتی به بخش غیردولتی

 

تاریخ انتشار آگهی : 1398/3/28