منشوراتبیانه راهبرد مشارکت مصوب

بیانه راهبرد مشارکت مصوب


سند راهبرد مشارکت

1- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

در این رابطه جستجوی پیشرفته ،اجرا در کلیه مرور گرها و دستگاههای قابل حمل و همچنین قرار داشتن لینک های پرکاربرد و مرتبط  بطور کامل رعایت گردیده است.

 2- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت وتاریخ های بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوی خدمات الکترونیک و نیز آمارو نظر سنجی ها در تارنمای اداره کل ......  بطور کامل ارائه شده است.

3- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهای خدمات الکترونیک و همچنین ارائه سامانه های ارائه دهنده خدمات به مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده است.

4- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما

در تارنمای اداره کل ..... با استفاده از نرم افزار مناسب و راهنمای آن  امکان پشتیبانی از افراد کم توان وجود دارد و دستورالعمل  بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاری رعایت گردیده است.

5- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات

در تارنمای اداره کل..... سوالات متداول، پیوندها و وجود کانالهای اطلاع رسانی ودر نهایت اخبار و مزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.

6- راهبرد مشارکت در بیانیه حریم خصوصی

در این تارنما بیانیه حریم خصوصی وجود دارد

7- راهبرد بیانیه سطح توافق خدمات

در این تارنما بیانیه سطح توافق  خدمات نیز وجود دارد

 8- راهبرد تصمیم گیری الکترونیک

در این وب سایت بخش شکایت و پیشنهاد در رابطه با بهبود ارائه خدمات و بخش نظر سنجی برای جمع آوری نظرات مردمی وجود دارد.

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی با تحقق به اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه به تمامی مخاطبان خود می باشد، بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخودرها، تعامل دوسیه و انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن میگردد. ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکان پذیر است که مخاطب ،میزان رضایتمندی خود را از خدمات اعلام و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریفات و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در راستای انجام ماموریت سازمانی خود در تلاش است با برنامه محوری ،نگاه سیستمی و توان کارشناسی، خدمات خود را در چارچوب وظایف قانونی خود به بهترین شکل ممکن به مخاطبین ارائه ن ماید. در همین خصوص و به منظور جلب مشارکت های مردمی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بر خود لازم میداند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم به ویژه نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان را گردآوری و راهبردهای صحیح و همراه با افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید.

لذا در راستای اجرای مفاد ماده9 تصویب نامه شماره 112128 مورخ 25/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان "حق ا ظهارنظر آزادانه و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری" راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

ادار کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی کلیه مقررات خود را اعم از بخشنامه ها ،آیین نامه ها، دستورالمعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

بستر لازم جهت ارائه نظرات و پیشنهادات شهروندان به خصوص جامعه فرهنگی، هنری و رسانه ای در خصوص کلیه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان فراهم می باشد.

کلیه شهروندان می توانند درخواست ها، شکایات و پیشنهادات  خود را از طریق سامانه خدمات الکترونیک که در پایاگاه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی قرارداده شده است ارسال و کد رهگیری دریافت نمیند. درخواست های واصله به صورت م کانیزه به واحدهای تخصصی ذی ربط ارسال درج می شود.

شهروندان میتوانند از طریق شماره تلفن 33138051   الی 3 هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعلام نمایند.