امورایثارگران

اهداف:

هماهنگی و ارایه تسهیلات ویژه ایثارگران در زمینه های مختلف از قبیل امور آموزشی، اداری، استخدامی، فرهنگی وهنری، رفاهی، تجلیل و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

 وظایف:

 

1-    بررسی و تنظیم سیاست های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت برای ایثارگران به امور ایثارگران

2-    بررسی و تنظیم طرح ها و برنامه های ویژه امورایثارگران پیشنهاد و بودجه ها واعتبارات مورد نیاز

3-  ایجاد هماهنگی لازم در جهت اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه هیئت وزیران و مقررات عمومی مربوط به ایثارگران

4-    پیگیری مصوبات مربوطه به ایثاگران اداره کل

5-    رسیدگی و کمک به حل و فصل مسایل و مشکلات ایثارگران