شورای فرهنگ عمومی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 

الف-شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی

مقدمه

  فرهنگ و تمدن بی‌نظیر اسلامی، ایرانی و جلوه های درخشان آن همواره نقطه اتکاء مردم این سرزمین و عامل حفظ وحدت و صیانت از زندگی توأم با استقلال و سربلندی ملت ما بوده است. با عنایت به این سابقه تاریخی و هویتی، فرهنگ و مسائل مرتبط با آن به عنوان اصلی ترین دغدغه انقلاب اسلامی مردم ایران همیشه مورد توجه مسئولان عالی‌رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داشته است. همین دغدغه جدی به مقوله فرهنگ است که نظام اسلامی را بر آن داشته تا برای پالایش فرهنگ جامعه از کژیها و ناراستیهایی که فضای ذهنی جمهوری اسلامی را مورد تاخت و تاز قرار می دهند ساختارهایی متناسب فراهم نماید. از جمله‌ی این نهادها، شورای فرهنگ عمومی استان است که با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل شده است. شورای فرهنگ عمومی در همه استان‌های کشور ایجاد شده و به فعالیت مستمر مشغول است و با توجه به ساختار عالی رتبه آن در سطح استان جایگاه ویژه ای در مدیریت فرهنگی هر استان دارا می باشد.

    در این راستا شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی نیز در سال 1374 تشکیل شده است و چند دوره فعالیت را پشت سر نهاده است. این شورا در سال 1389 دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز نموده و در حالی که در مرحله قبلی فعالیت های خود جمعاً هفده جلسه برگزار کرده و در سال 1388 فعالیت آن به حداقل رسیده و تنها یک جلسه در سطح استان تشکیل شده بود از ابتدای سال 1389 و با تاکید نماینده محترم ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک حضرت آیت الله دری نجف آبادی و مدیریت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به عنوان دبیر شورا طی 9 جلسه به بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص مسائل فرهنگ عمومی استان پرداخت. حاصل این جلسات 38 مصوبه است که تمامی مصوبات اجرایی شده یا در حال اجرا می باشند. اهم مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی در سال 1389 به شرح زیر است:
ـ طراحی و تشکیل سه کارگروه تخصصی، ذیل شورای فرهنگ عمومی استان با عناوین"رصد و شناسایی مسایل فرهنگی اجتماعی"، "‌تحلیل و بررسی مسایل فرهنگی اجتماعی"و "‌تعامل و هماهنگی بین بخشی" با هدف شناسایی و بررسی دقیق و کارشناسی مسایل فرهنگی اجتماعی استان جهت طرح در شورای فرهنگ عمومی در راستای افزایش کارایی شورا و ایجاد هماهنگی لازم جهت اجرای مصوبات کارگروه های مذکور که در طول سال هشت جلسه مستقل تشکیل دادند.
ـ بررسی و تصویب طرح منشور توسعه فرهنگ قرآنی با هدف ساماندهی و هماهنگی فعالیت های قرآنی که طرح مذکور در استان مرکزی به عنوان نخستین استان بررسی و بومی سازی شده پس از تصویب در شورای فرهنگی عمومی جهت اجرا ابلاغ گردید و برای اجرا کارگروه مستقلی در استانداری مرکزی تشکیل شده است و تاکنون نیز طی چند جلسه با همکاری سازمان‌های ذیربط به ساماندهی فعالیت‌های قرآنی اهتمام ورزیده است.
ـ‌طرح سیاست ها و برنامه های فرهنگی استان جهت تصویب در سومین دور سفر هیات محترم وزیران به استان مرکزی.
ـ تهیه طرح اولیه‌ی گرامیداشت مناسبت های مذهبی و انقلابی در استان
ـ‌ تدوین برنامه های دهه کرامت با محوریت جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا(ع)
ـ‌ طراحی و ایجاد کمیته ویژه بررسی آسیب های عزاداری استان مرکزی که در این راستا جلسه‌ای در استانداری مرکزی تشکیل و مقرر شد پس از ایام محرم و صفر نیز کمیته مذکور به فعالیت خو مستمرا ادامه داده تعامل با هیئت‌های مذهبی به طور جدی دنبال شود.
ـ تدوین و تصویب اساسنامه بنیاد بین المللی علمی فرهنگی امام خمینی(ره). طرح تاسیس این بنیاد پس ازطی مرحله بررسی کارشناسی در چند جلسه و تصویب نهایی در شورا جهت ادامه مراحل قانونی و تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد.
    خلاصه دستور جلسات و مصوبات در ذیل گزارش ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است که شورا در سطح شهرستان‌ها نیز به فعالیت خود ادامه داده و جمعا 45 جلسه در 9 شهرستان برگزار گردیده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز در 9 جلسه در شهرستان‌ها حضور یافته از نزدیک با مشکلات مرتبط آشنا شده است. در این میان شهرستان خمین با برگزاری 7 جلسه بیشترین تعداد جلسات شورا را در سطح استان داشته‌اند.
 
 اهداف:
          1-مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

              2-شناسایی و ارزیابی علمی، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.

3-انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی

4-شناسایی، سنجش استعدادها،‌قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان.

5-بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می شود.

ب- اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:

1- تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان.

2-تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه های دولتی و غیر دولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.

3- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف

4- برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی.

ج – نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:

1- برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استان ها .

2- ارزیابی روند اجرایی سیاست ها و برنامه های فرهنگی در استان.

 وظایف دبیرخانه:

1-دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می کند.

2-دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به صورت مستمر و سالانه گزارش روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و نتایج تحقیقات و تحلیل ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال نماید.

3-دبیرخانه شورا می تواند متناسب با وظایف شورا و یا بر حسب مورد، گروه های کار ( علمی- مشورتی) را با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحبنظر تشکیل دهد.

4-دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار فراهم نماید.

5- شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به نوع وظایف و اهمیت آن با هیچ یک از شوراها و کارگروه های استان قابل ادغام نیست.

6- شورای فرهنگ عمومی استان می تواند در هر یک از شهرستان های تابعه استان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان را تشکیل دهد.

تبصره 1:  ترکیب وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان را شورای فرهنگ عمومی استان تعیین و پس از تایید شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ می نماید.

تبصره 2: احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی  شهرستان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهد شد.

7- مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تایید رئیس،‌ توسط استاندار ابلاغ می شود.

8- دبیر شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگی های لازم را در ارتباط با شورای فرهنگ عممی کشور به عمل خواهد آورد.

9- در صورتی که حیطه تصمیمات یا نتایج مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان از محدوده استان فراتر رود، کسب نظر شورای فرهنگ عمومی کشور الزامی است.

 10- آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان توسط دبیرخانه تهیه و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب می شود.

  جلسات کارگروه‌های سه گانه ذیل شورا

1- کارگروه رصد و شناسایی مسائل فرهنگی اجتماعی: دو جلسه برای بررسی و اولویت بندی مسائل فرهنگی اجتماعی داشته که طی آن فهرستی از مسائل مذکور را تهیه و در اختیار شورا و کارگروه تحلیل و بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی گذاشته است.
2- کارگروه تحلیل و بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی: طی شش جلسه به بررسی اولین اولویت ابلاغ شده یعنی عفاف و حجاب پرداخته و نتیجه بررسی خود را در اختیار کارگروه تعامل و هماهنگی بین بخشی قرار داده است. همچنین برای علمی‌تر شدن بررسی‌ها گروه علمی ویژه‌ای را ذیل کارگروه، مامور ارائه تحلیل کارشناسی نمود.
3- کارگروه تعامل و هماهنگی بین بخشی: موضوع تدوین منشور فعالیت‌های قرآنی استان طی دو جلسه در کارگروه بررسی و نتایج آن در اختیار شورا قرار داده شد.