معرفی اداره کلقوانین ومقرراتبخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

                    بخش سوم :

      مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

 


 شماره 9718/1

29/11/1363

 

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تامین اهداف و دستوارتی که در حکم حضرت عالی بدان تصریح شده ، ناچار است ضوابط و قواعدی وضوع کند. همکاری ودخالت قوه قضاییه درموارد لزوم ، منوط به آن ا ست که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد . مستدعی است نظر شریف در این باره را ابلاغ فرمایند .

سیدعلی خامنه ای

 

بسمه تعالی

ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب اثر داده شود.

6/ اسفند 63

 روح الله الموسوی الخمینی

 

جناب دکتر حبیبی

وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم

پیرو مذاکرات قبلی به پیوست باره ای از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت دستور درج در نشریه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال میدارد.

سید علی خامنه ای رئیس شورای علی انقلاب فرهنگی

        اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسات 4:5:9و 12 شورای عالی

( دستگاه اجرا کننده : شورای عالی انقلاب فرهنگی )

الف اهداف

1:گسترش ونفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی .

2: تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه .

3: تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویب هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان و مغزهای متفکر و طن خواه و نیروهای فعال ماهر و استادان و مربیان معتقد به اسلام و استقلال کشور .

4: حفظ و احیا و معرفی آثار ماثر اسلامی و ملی .

5: نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بویژه با ملل اسلامی .

ب وظایف **[1]

1: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و تعیین اهداف و جهت برنامه های فرهنگی و بازنگری اهداف * و وظایف ** شورای علی انقلاب مصوب دویست و نود و دومین جلسه مورخ 28/7/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی .

2: تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی به طور کلی و ارائه آنها به شورای عالی جهت تصویب .

3: تصویب آیین نامه های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور .

تبصره تشخیص اهمیت و اساسی بودن چنین آیین نامه هایی به عهده خود شوراست .

4: تصویب ضوابط تأسیس موسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی ،   و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامه های موسسات مشابه عنداللزوم .

تبصره <span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin'; color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family:</body>