فراخوان ها

فراخوان ها

 مسابقه تولید تصاویر ثابت  ( sticker ) و متحرک ( Gif ) تلفن­ های همراه هوشمند با مضامین  قرآنی               (از سری برنامه­های جشن رمضان 1396)

فراخوان دعوت از پژوهشگران وصاحب نظران فرهنگ وهنر برای همکاری  انتشارفصلنامه راه دانش

همایش  سراسری اخلاق وآداب رضوی -مرداد93