معاونت ها و حوزه های ستادیستاد کانون های فرهنگی وهنری مساجد

ستاد کانون های فرهنگی وهنری مساجد(فهما)

 کانون مساجد  
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

 

در جهت اعتلای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله) به منظور ادای دین و تکلیف نسبت به انقلاب اسلامی و خون شهدای گرانقدر اسلام و تحقق اهداف و انگیزه های فرهنگی مصّرح در قانون اساسی و سایر مقررات و قوانین موضوعه کشوری و بالاخص تلاش در راستای ترویج و اشاعة فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی (ص) و بالمآل، مقابله اصولی و منطقی با تهاجم فرهنگی منحط و مبتذل بیگانگان شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا در صورتجلسه شماره 302 مورخ 18/12/71 خود تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی، هنری مساجد کشور را تصویب نماید و متعاقب آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جهت تاسیس ستادی با عنوان فوق برای ارائه طرحهایی در خصوص مقابله با تهاجم فرهنگی و احیای نفس واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات دستگاههای دولتی که امکان بهره وری فرهنگی دارند مامور نمود و بر اساس مصوبه 302 مورخ 18/12/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای فرهنگ عمومی در مهرماه 1372 اهداف و وظایف دبیرخانه نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به شرح ذیل ابلاغ شد.

 اهداف:
 اهداف کلی کانون در راستای تحقق ارزشها و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
1 تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روحبخش اسلام و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگ اسلامی
2 گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری ، اجتماعی، علمی و غیره
3 همگانی و عمومی نمودن تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و تحقق آزادی مناسبتهای فرهنگی مردمی
4 زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی
5 ارائه و عرضه فعالیت های فرهنگی، هنری بر اساس موازین و ضوابط اسلامی و ایجاد جاذبه های فرهنگی هنری و
کانون های پرتحرک و فعال مذهبی، اجتماعی و مردمی در مقابله با تهاجم فرهنگی مبتذل استکبار و کفر جهانی.

وظایف هیات نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد عبارتند از:

1-    اخذ سیاستهای کلی از ستاد عالی و اجرای آن.
2-    تصویب و دستورالعملهای اجرائی بر اساس ابلاغیه ها و دستورالعملهای رسیده از ستاد عالی و ابلاغ آن به هیات های اجرائی تابعه
3-    بررسی و تایید اساسنامه ها و صلاحیت مسئولین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
4- نظارت مستمر بر فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و ارزیابی عملکرد آنها و ارایه گزارش موردی و ادواری به دبیرخانه ستاد عالی
5-    رسیدگی نسبت به تخلفات کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و پیگیری آن.
6-    تشکیل هیات مربوطه در سطح شهرستانهای تابعه
7- بررسی وضعیت کل مساجد در سطح استان و تبیین شیوه ای بهینه در احیاء امور فرهنگی و هنری مساجد با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان
8-    نظارت بر فعالیت های هیاتهای اجرایی شهرستانهای تابعه و ارزیابی کمی و کیفی
9-    فعالیت از طریق دبیرخانه
10- تشکیل دبیرخانه هیات جهت انجام امور محوله
11- بررسی میزان اعتبارات لازم جهت فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد در مرکز استان و شهرستانها و تخصیص آن بر اساس ضوابط ابلاغی
12-ارایه برنامه ها و اعتبارات مورد نیاز سالانه استان بر ستاد عالی
13-ارایه گزارش و عملکرد فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و فعالیت هیات هماهنگی و نظارت استان به ستاد عالی
14-تشکیل نشستهای ضروری با شرکت اعضای هیات های شهرستانهای تابعه و مسئولین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جهت توجیه برنامه ها.