• معاونت ادارای،مالی

حوزه معاونت اداری ومالی

آشنایی با معاونت اداری ومالی فعلی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

مدرک تحصیلی

سوابق اجرایی

سوابق علمی وفرهنگی

1

سعید فرجی

فوق لیسانس

مدیریت

 12سال

 

 

دیدگاه معاون اداری ومالی در خصوص مسائل فرهنگی وهنری استان

استان مرکزی منطقه‌ای است که به لحاظ فرهنگی دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار قابل توجهی است و با اندک سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت فرهنگی و تخصیص اعتبارات لازم حتی در کوتاه مدت نیز می‌تواند در مسیر توسعه فرهنگی گام‌های قابل توجهی بردارد.

در تولید آثار مکتوب، تعداد قابل توجهی نویسنده و محقق آمادگی و توانایی ارائه آثار ارزنده‌ای را دارا هستند.

در تولید آثار هنری اساتید برجسته و علاقه‌مندان بسیاری در استان مرکزی شناسایی شده‌اند که با اندک توجه و برنامه‌ریزی می‌تواند توانایی‌های آنها را به سمت اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی هدایت نمود.

موضوعات و زمینه‌های پژوهش‌های فرهنگی در استان مرکزی بسیار باز و بکر است و گروه‌های جوانان علاقمند فراوانی در استان محیای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی هستند.

نهادهای فرهنگی خودجوش متعددی در استان وجود دارد که در جامعه تاثیرگذارند و با اعمال روایت و سیاست‌گذاری‌های درست تاثیرات آنها دو صد چندان و کیفیت فعالیت‌های آنان افزایش خواهد یافت.

زمینه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی ـ اقتصادی فراوانی در استان مرکزی وجود دارد که در صورت برطرف‌ساختن مشکلات جزیی به فعالیت خواهند رسید.

مراکز دانشگاهی متعدد، نزدیکی به قم و تهران به عنوان مراکز مهم تولید فرهنگ وجود زیرساخت‌های تجهیزاتی و جاده‌ای و بسیاری قابلیت‌های دیگر استان مرکزی در حوزه فرهنگ مستعد ترقی و توسعه نموده است.

پیشینه درخشان فرهنگی استان مرکزی نیز نقطه قوت، عامل انگیزش نسبتی در جریان‌سازی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی آحاد مختلف بوده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانعی که تاکنون بر سر توسعه فرهنگی استان مرکزی قرار داشته نبود دیدگاه فرهنگی مشخص و همه‌جانبه در سطح استان مرکزی بوده به نحوی که تلاش‌های صورت‌گرفته فاقد همسویی و حتی هدفمندی لازم بوده است.

علی‌ایحال با توجه به رویکرد جدید دولت محترم که بر مبنای تاکیدات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت می‌باشد و نظر به اقبال مدیران ارشد استان، آتیه فرهنگ این ناحیه روشن‌تر از قبل و فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ان‌شاءالله مثمرثمرتر خواهد بود.

اهداف:

 

نظارت بر تنظیم بودجه واحدهای مربوطه و آنالیز آن به منظور تهیه بودجه سالانه اداره کل

تامین وسایل مورد نیاز اداره کل با توجه به مقررات اداری و مالی

جذب اعتبارات استانی و ملی

اقدامات رفاهی پرسنل با هدف ایجاد انگیزه

آموزش و افزایش توانمندی های پرسنل مطابق با دانش و فناوری روز

اداره امور اداری ومالی

 

نظارت بر حسن جریان کلیه امور تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کارکنان

سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات عوامل تحت سرپرستی

رسیدگی به امور محاسباتی و تنظیم صورت ها و اسناد

نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های مالی و برآورد نیروی مورد نیاز حوزه مسئولیت مربوطه

اقدامات لازم در تامین نیروی انسانی مورد نیاز

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کارکنان

 

امور مالی

 

امور اداری