تماس با ما

تماس با ما

 • تلفن مدیریت:  9-33134078
 • تلفن گویا و مشاوره تلفنی :   3-33133085
 • دورنگار:33134059
 • مرکز تلفن: 3-33138051
 • پیامک : 09181610523
 • خدمات الکترونیک از طریق کد دستوری:  301031#*6655*
 • کد پستی:  3818959145
 • شناسه ملی:411386879359
 • آدرس : اراک.خیابان هپکو،شهرک شهید بهشتی،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی
 • پست الکترونیکی:   info-arak@farhangmail.ir
 •  آدرس سایت :http://markazi.farhang.gov.ir
 • مدیر کل : عباس دانشی
 •  سرپرست معاونت داری ومالی:هاشم سفالی،شماره تماس :33133291

 • سرپرست معاونت فرهنگی: علیرضا حاجعلی بیگی،شماره تماس ۳۳۱۳۳۳۱۵

 •  سرپرست معاونت هنری: افشین حسینی، شماره تماس ۳۳۱۳۳۳۱۵ داخلی ۲۳۰