ارتباط مردمیسیستم ارتباط مردمی با مدیرکل

سیستم ارتباط مردمی با مدیرکل

سیستم پیام گیر مدیرکل، آماده دریافت و پاسخگویی به پیشنهادها، انتقادات و شکایت های مردمی در موضوعات مرتبط با اداره کل می باشد.
برای ارسال پیام به  سیستم پیام گیر مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی باید بخشهای نام  و نام خانوادگی و شماره تماس  فرم الکترونیکی را تکمیل  نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید .بدیهی است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تیب اثر داده نخواهد شد .
                               روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی
فرم


سیستم ارتباط مردمی با مدیرکل
* نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشانی پست الکترونیکی
* موضوع پیام
* شرح پیام
 
پاسخ دهی