پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید با تشکر              .                                                                                                                                                                                                                                                                              عباس دانشی

جنیسیت:    مرد      زن    
سن:
*
*
تحصیلات:
*
*
شغل :
*
*
نبرای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
*
*
 ---------------------------------------------------------
 1- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

2- نحوه اطلاع رسانی  درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

3- انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

4- نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

5- امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

7- راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

10- تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

11-  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش هایمختلف برای دریافت خدمت

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

---------------------------------------------------------

12-  نظم، ترتیب وسهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت

 خیلی کم 
کم 
 متوسط 
زیاد 
خیلی زیاد

-------------------------------------------------------------

13- اگر پیشنهاد یا انتقادی در خصوص دریافت خدمات و یا سایر موارد دارید، درج فرمایید.