نظرسنجی (طرح تکریم ارباب رجوع)

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید با تشکر عباس دانشی
مشخصات شرکت کننده
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید با تشکر
*
*
*
*
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*